Aktualności

Dziękczynienie za Rok Pański 2016

"Liturgia Nieszporów uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki łączy to wymowne święto maryjne z końcem i początkiem roku. Dlatego dzisiejszego wieczoru z kontemplowaniem tajemnicy Boskiego macierzyństwa Dziewicy łączymy także nasz hymn wdzięczności za kończący się rok, gdy na horyzoncie dziejów pojawia się kolejny. Z głębi serca dziękujemy Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarzył w ciągu minionych dwunastu miesięcy". - mówił św. Jan Paweł II podczas nieszporów na zakończenie roku 2002.

W ostatnim dniu roku w papieskim Sanktuarium zostały odprawione uroczyste niepszory, podczas których dziękowaliśmy Bogu za Jego błogosławieństwo, a także śpiewając suplikacje przepraszaliśmy za zaniedbane dobro. 

Podczas Mszy św. wigilijnej z Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Kustosz Sanktuarium przywołał najważniejsze wydarzenia z mijającego 2016 roku. "Dokonujemy dziś podsumowania dni minionego roku. Nie należy tego czynić zbyt szybko i zbyt wolno, lecz w taki sposób, aby refleksja ta była dogłębna" - mówił ks. Kabziński. Kończący się rok przyniósł wiele wydarzeń. Każdy z nas mógłby pewnie wskazać te, które – jego zdaniem – były najważniejsze. [...]

"Także i tutaj – w naszym Sanktuarium na Białych Morzach nie brakowało niecodziennych wydarzeń. Wśród tych najważniejszych należy wymienić historyczny dzień 16 października – datę konsekracji naszej świątyni. To dzień oddania na własność Bogu tego wszystkiego, co dzięki życzliwości ofiarodawców zostało tutaj zbudowane.

Nie możemy zapomnieć także o dniu 30 lipca, kiedy przy tym ołtarzu Mszę świętą sprawował Papież Franciszek, a kilka dni wcześniej w tak zwanej pielgrzymce miłosierdzia górną świątynię nawiedziło ponad milion młodych ludzi przeżywających Światowe Dni Młodzieży. 

Mijający rok to był przede wszystkim czasem łaski. W Roku Świętym Miłosierdzia nasze Sanktuarium było kościołem jubileuszowym, w którym można było uzyskać odpust jubileuszowy. Zapewne z tej łaski skorzystały rzesze penitentów, którzy przez cały rok mogli korzystać z sakramentu pokuty. W tym roku w naszym Sanktuarium udzieliliśmy 193 600 Komunii świętej, ochrzciliśmy 71 dzieci. Przy relikwiach św. Jana Pawła II sakrament małżeństwa zawarły 53 pary. Na Białych Morzach udzielaliśmy także sakramentu namaszczenia chorych, który przyjęło 220 osób.  

Nie możemy zapomnieć o licznych uzdrowieniach, które miały miejsce za przyczyną św. Jana Pawła II. Odbywały się one także podczas specjalnych Mszy św. i nabożeństw o uzdrowienie, w których w tym roku uczestniczyło ponad 20 tys. osób. 

Nadto staraliśmy się wypełniać wszelkie zadania, które wpisane są w działalność Sanktuarium. Do tego miejsca przybywały liczne grupy zorganizowane i pielgrzymi indywidualni. Wśród nich należy wymienić między innymi: pielgrzymki diecezjalne z diecezji świdnickiej, bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, kieleckiej a także pielgrzymkę kapłanów z metropolii górnośląskiej. 

Sanktuarium nawiedzali przedstawiciele delegacji zagranicznych oraz członkowie Rządu polskiego wraz z Panią Premier, która w tym miejscu 2 razy modliła się przy relikwiach św. Papieża.  Nie możemy zapomnieć także o pięknym koncercie włoskiego tenora Andrei Bocellego, który odbył się pod koniec maja". 

Ks. prałat Kabziński przypomniał także, że oprócz duszpasterskiej działalności papieskiego Sanktuarium ciągle trwa budowa wielkiego kompleksu Centrum Jana Pawła II. Prace budowlane w 2016 roku skupiły się głównie na wykończeniu budynku Muzeum. Przez ten czas udało się zakończyć elewację budynku, zainstalować stolarkę okienną i drzwiową, wykonać niezbędne instalację wewnętrzne. Obecnie prowadzone są wewnętrzne prace wykończeniowe: wykonywane są posadzki, toalety, w najbliższym czasie rozpocznie się malowanie pomieszczeń.

W przyszłości budynek będzie służył nie tylko ekspozycji muzealnej (obecnie zostały zaplanowane już 2 wystawy - z Włoch i Stanów Zjednoczonych), ale także znajda się w nim m.in. restauracja, kawiarnia, dom pielgrzyma i księgarnia. Obecnie, tuż obok Muzeum powstaje niewielki budynek, gdzie znajdą się toalety, tak bardzo potrzebne przy rosnącym ruchu pielgrzymkowym w naszym Sanktuarium. 

W 2016 roku zakończyły się także ważne inwestycje mające ułatwić pielgrzymom przybycie do Centrum w czasie Światowych Dni Młodzieży. Została ukończona budowa Mostu Miłosierdzia – 40-metrowej kładki dla pieszych łączącej teren Centrum Jana Pawła II z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, która w dniu poświęcenia została nazwana Mostem Miłosierdzia. W ten sposób uruchomiono tak długo oczekiwane piesze połączenie pomiędzy sanktuariami. 

Tuż przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży otwarto kładkę dla pieszych nad przejazdem kolejowym w pobliżu Centrum Handlowego Zakopianka. W czasie ŚDM kładką docierali tutaj pielgrzymi biorący udział w Pielgrzymce Miłosierdzia.

W 2016 roku w kościele górnym artyści o. Rupnika wykonali mozaiki w kaplicy wyzwolenia i kaplicy amerykańskiej oraz częściowo w kaplicach za prezbiterium. W czerwcu, w 5. rocznicę erygowania Sanktuarium Jana Pawła II, na placu przed kościołem stanął pomnik Jana Pawła II. W tym roku zostały wybudowane i poświęcone organy piszczałkowe w naszym kościele, a także zostało poświęcone Oratorium św. Jakuba i Matki Bożej Kalwaryjskiej".

Na zakończenie homilii ks. prałat Kabziński złożył wszystkim życzenia przywołując słowa św. Jana Pawła II: "Żegnamy ten rok dziękując Bogu za wszelkie dobra, które stały się naszym udziałem w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Żegnamy go przepraszając za całe zło, które w ciągu tych dwunastu miesięcy wpisało się w serca ludzkie, w historię narodów i kontynentów. Przepraszamy Boga za nasze grzechy, zaniedbania i uchybienia. Prosimy o łaskę i siły potrzebne, aby wejść w nowy okres, w nowy rok, aby – jak mówi Apostoł – „nie pozwolić się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać”. 

 

 

zdjęcia: ks. Paweł Kummer