Aktualności

ZAPRASZAMY do udziału w REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH

Kustosz papieskiego sanktuarium ks. prałat Jan Kabziński zaprasza do wzięcia udziału w rekolekcjach wielkopostnych pt. "Mozaiki w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II jako droga duchowa", które w tym roku wygłosi o. Marko Ivan Rupnik SJ.

Nauki rekolekcyjne będą głoszone w I i II Niedzielę Wielkiego Postu (5 i 12 marca) podczas Mszy św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00 oraz w sobotę 11 marca podczas Mszy o godz. 10.00, 12.00 i 17.00.

Przypomnijmy, że o. Marko Ivan Rupnik artysta malarz pochodzący ze Słowenii, w 1973 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Specjalizował się z zakresu misjologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. Pracę doktorską napisał pod kierunkiem kard. prof. T. Špidlíka SJ. Ojciec Rupnik od 1991 r. jest dyrektorem Centrum Aletti w Rzymie przy Papieskim Instytucie Wschodnim oraz wykładowcą na papieskich uczelniach w Rzymie, a taże konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury (1999-2014), Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (2012-) i Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2017-).

Od 1995 r. jest również dyrektorem Atelier Sztuki Centrum Aletti. Atelier skupia artystów chrześcijańskich razem żyjących, modlących się i pracujących. Stanowi ono drogę pomocy w dojściu do nowego spotkania między sztuką i wiarą, między różnymi Kościołami i artystami. Razem z artystami z Atelier Sztuki Centrum Aletti wykonał mozaiki w naszym sanktuarium oraz m.in. w papieskiej kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie i w krypcie nowego kościoła w San Giovanni Rotondo, w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, w nowym sanktuarium św. Trójcy w Fatimie, w kościele katedralnym Nuestra Señora de la Almudena w Madrycie, i wielu innych miejscach w Europie, Ameryce czy na Bliskim Wschodzie.

Działalność artystyczną i teologiczną o. Rupnik łączy z posługą duszpasterską. Jest autorem licznych publikacji z zakresu duchowości i formacji, głosi wiele konferencji i rekolekcji.