Aktualności

Z Lewoczy na Białe Morza

W wielu sanktuariach przeżywany był dzisiaj odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny. 27 lat temu uroczystościom odpustowym w Lewoczy na Słowacji przewodniczył papież św. Jan Paweł Wielki. Aby upamiętnić to wydarzenie została ufundowana mozaika z wizerunkiem Matki Bożej z Lewoczy, która za kilka tygodni zostanie poświęcona i umieszczona w naszym sanktuarium.

Na początku czerwca mieszkańcy Podhala przeżywali 20 rocznicę pobytu św. Jana Pawła Wielkiego w Zakopanem. Podczas pamiętnej Mszy św., odprawionej 6 czerwca 1997 r. pod Wielką Krokwią Ojciec Święty powiedział:

"Jakże wdzięczni jesteśmy za to dzisiejsze spotkanie! Czekaliśmy na nie długo. Od dawna już zapraszaliście Papieża, a było to przy różnych okazjach, zwłaszcza w czasie waszych częstych pielgrzymek do Wiecznego Miasta. Pamiętacie zapewne, jak wam mówiłem wówczas, że trzeba mieć cierpliwość, że trzeba zostawić Bożej Opatrzności odwiedziny Zakopanego. Podczas mojej pielgrzymki na Słowację, w Lewoczy, czytałem napis, jaki przygotowaliście: "Zakopane czeka! Zakopane wita!" I dzisiaj możemy powiedzieć, że Zakopane się doczekało i ja się doczekałem. Bóg tak rozrządził, Matka Boża z Lewoczy doprowadziła Papieża do Zakopanego" - mówił papież.

W listopadzie 2016 r. do ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, przybyła delegacja Słowaków na czele z kustoszem sanktuarium z Lewoczy, by prosić o zgodę na umieszczenie w papieskim sanktuarium na Białych Morzach w Krakowie wizerunku Matki Bożej z Lewoczy.

"Dla licznie przybywających do papieskiego sanktuarium pielgrzymów, także ze Słowacji będzie to wspomnienie tamtych odwiedzin Jana Pawła II w Lewoczy i w Zakopanem" - tłumaczył ks. prof. František Dlugoš - kustosz sanktuarium i zarazem proboszcz parafii znajdującej się pod Mariańską Górą przy Bazylice św. Jakuba w Lewoczy.

Po licznych konsultacjach postanowiono, że wizerunek Matki Bożej z Lewoczy zostanie umieszczony w Kościele Relikwii w pobliżu ołtarza, w którym znajduje się ampułka z krwią  św. Jana Pawła Wielkiego. Projekt wizerunku Madonny przedstawiony ks. Długosza, został przesłany do włoskiego artysty Albano Poli, który przygotował dzieło w formie mozaiki. Końcem kwietnia pracownię włoskiego artysty odwiedził w Weronie kustosz naszego sanktuarium ks. Jan Kabziński, który zaakceptował powstające dzieło. Za kilka tygodni zostanie ono umieszczone w sanktuarium na Białych Morzach. Na mozaice znajduje się wizerunek św. Jana Pawła Wielkiego spoglądającego na łaskami słynącą figurę Matki Bożej z Lewoczy. W tle możemy zobaczyć bazylikę Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny, którą w 1995 r. nawiedził Ojciec Święty.

Uroczystość poświęcenia mozaiki Matki Bożej odbędzie się w naszym sanktuarium w sobotę 12 sierpnia b.r. o godz. 10.00. Liturgii będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, który także wtedy przekaże do słowackiego sanktuarium relikwie św. Jana Pawła Wielkiego.

 

 


zdjęcia: Piotr Sionko