Aktualności

ks. prof. Zając: "W tym miejscu rzeczywiście wiara staje się kulturą!"

"Świat kultury był zawsze bliski Janowi Pawłowi II. Sam jako artysta rozumiał dobrze „ciężar i radość tworzenia”, cenił ludzi sztuki i często podejmował w swoim nauczaniu temat związku kultury i wiary" - mówił ks. prof. Andrzej Zając zapowiadając przesłanie i program koncertu "Totus tuus", który odbył się wczoraj w naszym sanktuarium. 

W programie koncertu znalazły się antyfony maryjne, zarówno w formie chorału gregoriańskiego, jak i w opracowaniach kompozytorów muzyki dawnej i współczesnej. Utwory zostały wykonane przez scholę gregoriańską, chór "Psalmodia" oraz przez krakowskich organistów wykonujących improwizacje organowe.

"Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium to jest nasze wotum za życie, za służbę i za świętość Jana Pawła II" - przypomniał ks. Zając słowa kard. Dziwisza podkrślając jeszcze inny wymiar tego miejsca:
"Wbrew temu, że często drogi Kościoła i świata sztuki w obecnej polskiej i europejskiej rzeczywistości dramatycznie się rozchodzą, niekiedy stają wobec siebie w wyraźniej opozycji, a nawet wrogości – miejsce to jest wyraźnym świadectwem i ewidentnym przykładem faktu, że dialog Kościoła ze światem sztuki jest możliwy, że on trwa i przynosi cenne owoce. 
Podczas zwiedzania katedry św. Pawła w Londynie w jej podziemiach zwrócił moją uwagę grób projektanta, architekta i budowniczego świątyni, Christophera Wrena. Na prostej płycie grobowej, pozbawionej wszelkich ozdób, obok nazwiska i daty urodzenia i śmierci,  wykuty jest łaciński napis, który głęboko zapadł mi w pamięć: Si monumentum quaeris – circumspice. (Jeśli szukasz pomnika – rozejrzyj się wokół). 
Myślę, że te słowa można - przez analogię - odnieść do tego miejsca w którym się znajdujemy. Jeśli szukamy dowodów na istnienie owocnego dialogu Kościoła ze światem sztuki – rozejrzyjmy się wokół…! W tym miejscu rzeczywiście wiara staje się kulturą! Wiara wyrażona w architektonicznej bryle, w pięknych mozaikach, obrazach, w muzyce…!  Tu właśnie dokonuje się synteza wiary i kultury, tutaj wiara staje się kulturą, staje się wiarą przemyślaną i przeżytą wiernie" – podkreślał ks. prof. Zając.

Wczorajszy koncert odbył się w ramach XVIII Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, a także wpisał się w 25. rocznicę powstania Polskiej Federacji "Pueri Cantores".


Relacja: video1, video2, video3, video4, video5, video6, video7, video8