Aktualności

Pielgrzymka róż różańcowych

Członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej wraz ze swoimi duszpasterzami przybyli wczoraj na Białe Morza. W pielgrzymce wzięło udział prawie 1200 członków tej modlitewnej wspólnoty. Słowo wprowadzające skierował do pielgrzymów moderator Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej ks. prałat Stanisław Szczepaniec.  Po wysłuchanej konferencji uczestnicy pielgrzymki w procesji różańcowej przeszli z Sanktuarium św. Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W bazylice Bożego Miłosierdzie pątnicy uczestniczyli we Mszy św. 


Obszerna relacja na stronie Gościa Niedzielnego