Aktualności

Bp Górny: "Papież z Polski dokonał odnowienia oblicza ziemi i odrodzenia w Kościele"

"Dzisiaj przybywamy tu z wdzięcznością wspominając inaugurację pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Przybywamy tu po Jego śladach, bo te miejsca w młodości i w czasach krakowskich sam przemierzał wiele razy" - mówił bp Kazimierz Górny podczas Mszy św. odpustowej. Emerytowany ordynariusz diecezji rzeszowskiej przewodniczył kolejnej Mszy św. w dniu Uroczystości św. Jana Pawła II. W homilii hierarcha wielokrotnie nawiązywał do wydarzeń z pontyfikatu Jana Pawła II, które do dzisiaj powinny mieć wpływ na nasze życie. "Przychodzimy tu, aby zdać sprawę z tego, jak realizujemy testament pozostawiony nam przez Jana Pawła II" - mówił bp Górny.

 

Posłuchaj:

Homilia bp. Górnego


Przy okazji przypomnijmy, że więzi bp. Kazimierza Górnego z Ojcem Świętym Janem Pawłem II były bardzo mocne. Spotykał się z nim w czasie pielgrzymek do Polski lub sąsiednich krajów, w czasie wizyt w Waytkanie, także tych "ad limina". Trzeba dodać, że ks. Kazimierz Górny przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Karola Wojtyły. W roku 1977 r. kard. Wojtyła mianował ks. Górnego proboszczem w Oświęcimiu, natomiast w 1984 r. ks. Kazimierz Górny z woli Jana Pawła II został mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie. Sakrę biskupią otrzymał 6 stycznia 1985 r. w Rzymie z rąk Jego Świątobliwości Jana Pawła II.