Aktualności

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie, udziałem we Mszy św. rozpoczęli wczoraj rok akademicki 2017/18. To już siódmy rok działalności tego Uniwersytetu utworzonego przy współpracy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” oraz Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. Dyrektorem Uniwersytetu jest ks. Jan Kabziński. 


Podpisując kilka lat temu list intencyjny o powstaniu Uniwersytetu, uznano potrzebę stymulowania rozwoju osobowościowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, a także ich aktywizacji społecznej. Uniwersytet działający przy Centrum Jana Pawła II utrwala także pamięć o drodze życiowej i nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II poprzez szeroko pojętą działalność edukacyjną i społeczną ukierunkowaną na osoby starsze pragnące rozwijać wiedzę.