Aktualności

Abp Michalik poświęcił Kaplicę Świętych Zesłańców i Męczenników Wschodu

Święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński i błogosławiony ksiądz Władysław Bukowiński od dnia dzisiejszego mają swoje - wymowne miejsce na terenie papieskiego Sanktuarium. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej przez abp. Józefa Michalika z Przemyśla, ich relikwie zostały przeniesione do nowo powstałej, i poświęceonej dzisiaj Kaplicy Świętych Zesłańców i Męczenników Wschodu.

"Kraków jest szczególnym miejscem pielęgnowania ideałów Kościoła i Ojczyzny - powiedział w homilii abp Michalik. "Dziękujemy Panu Bogu za trud wielkich świętych: abp. Felińskiego i ks. Bukowińskiego. Ale ten trud się nie skończył. Trzeba bowiem wspomnieć również tych kapłanów, którzy obecnie poszli w chłonny duszpastersko teren na Wschodzie, krzewiąc wiarę i polskość" - dodał arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej.

Posłuchaj: Homilia abp. Michalika

Zobacz: video1, video2

 

Kaplica powstała dzięki staraniom Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Stowarzyszenia "Ocalenie" im. ks. Władysława Bukowińskiego. W jej centrum znajduje się wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego oraz portrety świętych zesłańców, obok których zostały umieszczone ich relikwie. W tle krzyża znajdzie się wizerunek przedstawiający prawdopodobnie innych świętych lub Sługi Boże, którzy również byli zesłani na Wschód. Dla podkreślenia więziennego charakteru zsyłek w kaplicy umieszczono dwie kraty. Zostanie również wykonana krata oddzielająca kaplicę od korytarza, na której znajdzie się łaciński napis "Crux mihi salus" (Krzyż moim zbawieniem). Te kraty podkreślają jednak jedynie fizyczność uwięzienia. Skonfrontowane są zaś z cytatem z ks. Bukowińskiego: "Ciało można zamknąć, nawet całymi latami trzymać w pojedynczej celi więziennej, lecz nie uwięzi się ducha, który stamtąd znajduje drogę wprost do Boga". Na jednej ze ścian pojawią się również stacje Drogi Krzyżowej, jakby nanizane na już wymalowane pasmo drutu kolczastego - mówi projektant kaplicy pan Andrzej Mikulski. Na ścianach zostały umieszczone również cytaty z wypowiedzi patronów kaplicy oraz poświęconych im słów Jana Pawła II.

Abp warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1875), na zesłaniu w Jarosławiu na Wołgą przebywał 20 lat, deportowany w 1863 r. przez władze carskie z Warszawy po wybuchu powstania styczniowego. Po uwolnieniu mieszkał w Dźwiniaczce na Podolu galicyjskim. Zmarł zaś nagle w Krakowie w pałacu biskupów krakowskich przy ul. Franciszkańskiej. 160 lat temu założył m.in. Zgromadzenie Franciszkanek Rodziny Maryi. Należał w rodzinie do drugiego już pokolenia zesłańców, bowiem Jego matka Ewa została w 1839 r. po kilkunastomiesięcznym uwięzieniu w związku ze sprawą Szymona Konarskiego, zesłana na Syberię, gdzie przebywała do 1844 r. Abp Feliński został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2002 w Krakowie, a ogłoszony świętym w Rzymie w 2009 r.

Ksiądz Władysław Bukowiński (1904-1974) był związany licznymi więzami z archidiecezją krakowską. Po zdaniu matury w Krakowie i ukończeniu w 1926 r. studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 r. z rąk abp. Adama Stefana Sapiehy. Od 1936 r. służył w diecezji łuckiej. Był wielokrotnie aresztowany przez władze sowieckie. W 1945 r. skazano go m.in. na 10 lat obozu pracy przymusowej. Po uwolnieniu odmówił powrotu do Polski i pozostał na zesłaniu w Kazachstanie, służąc pomocą duchową tysiącom katolików-zesłańców - Polakom, Niemcom i Ukraińcom. Wyprawiał się na dalekie wyprawy misyjne w najdalsze zakątki Związku Sowieckiego. Był za to prześladowany i ponownie aresztowany przez władze sowieckie. Kapłan-zesłaniec zmarł w opinii świętości 3 grudnia 1974 r. w kazachskiej Karagandzie. Jego beatyfikacja odbyła się w Kazachstanie 11 września 2016 r.