Aktualności

Zbiórka pieniędzy z okazji Światowego Dnia Ubogich

„Kościół na całym świecie pragnie być Kościołem ubogich. Pragnie on wydobyć cały prawdę zawartą w Błogosławieństwach, a przede wszystkim w pierwszym z nich: «Błogosławieni ubodzy w duchu»  Pragnie nauczać tej prawdy i pragnie wprowadzać ją w życie jak Jezus, który przyszedł, by czynić i nauczać. [...]

Kościół, wierny duchowi Błogosławieństw, jest wezwany do dzielenia się swoimi dobrami z wszelkiego rodzaju ubogimi i uciśnionymi. Zachęcam zatem wszystkich uczniów Chrystusa i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, od rodzin do diecezji, od parafii do wspólnot zakonnych, do szczerej rewizji własnego życia pod kątem solidarności z ubogimi". św. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Missio

Odpowiadając na słowa naszego Świętego Patrona i na prośbę metropolity krakowskiego zawartą w Liście z okazji Światowego Dnia Chorych, w ubiegłą niedzielę po każdej Mszy św. w naszym saktuarium odbywała się zbiórka do puszek. W sumie zebrano 12 767, 43 zł; 2 Euro i 1 dolara USD. Zebrane ofiary zostały przekazane Braciom Albertynom (4000 zł), Siostrom Albertynkom (4000zł), a także do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej (2000zł) i Caritas Archidiecezji Krakowskiej (2767,43; 2 Euro i 1 USD).

 

Przypomnijmy, że papież Franciszek ustanowił XXXIII Niedzielę Zwykłą Światowym Dniem Ubogich. W tym roku przypada ona 19 listopada i przebiega pod hasłem: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3, 18). W Krakowie obchody mają miejsce w dniach od 12-19 listopada.