Aktualności

"Czego lęka się współczesny człowiek?"

"Tę encyklikę Jan Paweł II przywiózł z Krakowa. Miał tak wiele przemyślanych rzeczy i tak bogate doświadczenie, że dzięki temu mógł przekazać światu ten wspaniały dokument" - mówił o papieskiej encyklice "Redemptor hominis" ks. prof. Józef Makselon. W ramach przygotowań do 40 rocznicy wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II, duchowny wygłosił wczoraj rozważanie na temat papieskiej encykliki odpowiadając na pytanie: "Czego lęka się współczesny człowiek?"

"Jest to pytanie, które muszą stawiać sobie chrześcijanie właśnie dlatego, że Jezus Chrystus tak wszechstronnie uwrażliwił ich na sprawę człowieka. Ale pytanie to muszą stawiać sobie równocześnie wszyscy ludzie, a zwłaszcza te środowiska i te społeczeństwa, które mają szczególnie aktywny udział w procesach współczesnego postępu. Patrząc na te procesy i uczestnicząc w nich, nie możemy tylko poddawać się euforii, nie możemy wpadać w jednostronne uniesienie dla naszych osiągnięć, ale musimy wszyscy stawiać sobie z całą rzetelnością, obiektywizmem i poczuciem moralnej odpowiedzialności zasadnicze pytania związane z sytuacją człowieka dziś i w dalszej perspektywie. Czy wszystkie dotychczasowe i dalsze osiągnięcia techniki idą w parze z postępem etyki i z duchowym postępem człowieka?" Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 15

 


Posłuchaj: homilia ks. Józefa Makselona