Aktualności

Zaproszenie na centralne nabożeństwo ekumeniczne

Papież św. Jan Paweł Wielki nieustannie podkreślał, że ekumenizm jest zadaniem każdego bez wyjątku chrześcijanina, gdyż podzielone chrześcijaństwo jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii.

Stąd nasze zaangażowanie na rzecz jedności jest nieodwołalne: „Droga ekumenii – przypomniał Ojciec Święty – nie jest drogą łatwą. Perspektywa pełnej widzialnej komunii może czasem być źródłem dotkliwych zjawisk oraz reakcji ze strony tych, którzy pragną za wszelką cenę przyspieszyć proces jednoczenia, lub też tych, których zniechęca długa droga, jaką mamy jeszcze do przejścia. My w szkole ekumenizmu uczymy się przeżywać ten okres przejściowy z pokorą i ufnością, zachowując świadomość, że jest to proces nieodwracalny”.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i Kustosz naszego Sanktuarium ks. prałat Jan Kabziński serdecznie zapraszają na centralne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Początek Liturgii ekumenicznej w niedzielę 21 stycznia 2018 r. o godz. 15.00. W nabożeństwie weźmie udział metropolita krakowski oraz zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Krakowie.