Aktualności

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" dołączyło do programu wspierającego rodziny z Aleppo

W orędziu na Światowy Dzień Migranta '98 św. Jan Paweł Wielki napisał m.in. "Kościół obserwuje z głęboką pasterską troską zjawisko przemieszczania się coraz większych grup migrantów i uchodźców, stara się poznać jego przyczyny oraz szczególne warunki, w jakich żyją ci, którzy z różnych powodów zmuszeni byli opuścić swą ojczyznę. Wydaje się bowiem, że położenie migrantów i uchodźców staje się na świecie coraz gorsze. Całe społeczności muszą czasem opuścić rodzinną ziemię, aby schronić się przed przemocą i nieustannymi prześladowaniami; częściej jednak nędza i brak perspektyw rozwoju jest przyczyną, dla której jednostki i rodziny decydują się na emigrację, aby szukać środków do życia w dalekich krajach, gdzie niełatwo jest znaleźć gościnne przyjęcie".

W obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, w papieskim Sanktuarium na Białych Morzach zostały odprawione Msze św. według specjalnego formularza za uchodźców i wygnańców. Podczas dzisiejszych obchodów zostały także przypomniane słowa naszego Patrona, iż w świecie "podejmuje się wiele inicjatyw, aby polepszyć położenie migrantów i uchodźców i ulżyć ich cierpieniom. Tym, którzy się nimi zajmują, pragnę wyrazić szczere uznanie, a zarazem zachęcić ich serdecznie, by kontynuowali tę wielkoduszną posługę" (św. Jan Paweł Wielki, 9 XI 1997 r.).

Konkretną odpowiedzią na słowa naszego świętego Patrona jest rozpoczęta dzisiaj na Białych Morzach zbiórka pieniężna, która za pośrednictwem programu Caritas "Rodzina Rodzinie" będzie przekazywana potrzebującym rodzinom w Aleppo. Prezes papieskiego Centrum i Kustosz Sanktuarium ks. Jan Kabziński podkreślił, że Centrum Jana Pawła II w Krakowie oficjalnie dołączyło do w/w programu. Dzisiaj do puszki zebrano kwotę 9180,00 zł. Ks. Kabziński zachęca także do włączenia się do rozpoczętej akcji. Mogą to uczynić wszyscy, którzy zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny. Darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ten sposób jedną rodzinę syryjską może wspierać zarówno kilku darczyńców indywidualnych jak i jedna parafia (w tym papieskie Centrum), wspólnota czy firma.