Aktualności

Modlitwa o jedność chrześcijan

Dzisiaj w naszym Sanktuarium odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne. Stanowiło ono zwieńczenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Po wspólnym odczytaniu Ewangelii homilie wygłosili kolejno ks. Jarosław Antosiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Krakowie oraz abp Marek Jędraszewski.

Ks. Antosiuk zwrócił uwagę na pojęcie czasu, który najczęściej wyznaczają ważne wydarzenia w naszym życiu. Czas ten dzielimy na przed nimi i po nich. I tak znamy Adama sprzed wygnania z raju i po nim, historię świata dzielimy na tę przed Chrystusem i po Chrystusie. Czasy Kościoła, które oprócz dat schizm i podziałów wyznacza jeszcze jedna, bardzo ważna data: 1908 rok. 
- Wtedy odradza się duch dążenia, by szukać drogi ku jedności chrześcijaństwa. Rozpoczyna się działanie ekumeniczne - przypomniał ks. Antosiuk.

Abp Marek Jędraszewski również nawiązał do Chrystusowego pokoju, tłumacząc, że jest on owocem przylgnięcia naszej miłości do miłości Bożej. Następnie rozważał i akcentował rolę prawdy, która jest fundamentem rozmów o jedności. 
"Bez prawdy nie ma autentycznej jedności. Bez prawdy, która jest przekazywana w najgłębszej pokorze i która z miłości wyrasta" - mówił metropolita.

Cytował słowa Jana Pawła II: „Autentyczny ekumenizm jest łaską prawdy" oraz Benedykta XVI: „Tam gdzie znika pytanie o prawdę, tam w gruncie rzeczy podział chrześcijaństwa na różne wyznania traci sens". 
"Nie można mówić o wielkiej rodzinie kościołów i wyznań chrześcijańskich bez odniesienia do tego w gruncie rzeczy bolesnego faktu, właśnie do prawdy" - podkreślał arcybiskup. Zwrócił jednocześnie uwagę na fakt, że podejmowane wspólnie działania charytatywne są świadectwem współpracy, ale nie oznaczają jeszcze prawdziwej jedności.

Po homiliach nastąpiło odczytanie deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W kolejnej części odczytano modlitwę wiernych, a zgromadzeni przekazali sobie znak pokoju. Nabożeństwo zakończyło się uroczystym błogosławieństwem.

 

 

zdjęcia: Archidiecezja Krakowska