Aktualności

Zapraszamy na wydarzenia związane z Dniem Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego

W sobotę, 24 marca 2018 r. Skauci Europy obchodzić będą w naszym Sanktuarium Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego. To wyjątkowe wydarzenie będzie spotkaniem harcerek i harcerzy z Małopolski, którzy na co dzień formują się w ramach ruchu Skautów Europy. W uroczystości udział weźmie metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, który będzie przewodniczył Mszy św. i skieruje do uczestników wydarzenia swoje słowo.

Ramowy plan wydarzenia:

9:30-11:00 - Droga Krzyżowa spod Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium Św. Jana Pawła II
11:00-11:30 - czas dla jednostek
11:30-12:00 - przygotowanie do Eucharystii (próba śpiewu, przygotowanie duchowe, krótkiej prezentacji Sanktuarium dokona ksiądz Krzysztof Krawczyk - duszpasterz 4. Drużyny Krakowskiej, posługujący na co dzień w Sanktuarium )
12:00-13:00 - Msza Święta pod przewodnictwem księdza Arcybiskupa
13:15-13:30 Apel Harcerski, w którym weźmie udział ksiądz Arcybiskup
ok 13:30-14:30 - Obiad polowy
14:30-ok 17:00 - Gra dla każdej grupy wiekowej, a dla rodziców konferencja Skauting i przestrzeń w nim dla rodziców, którą wygłosi Tomasz Szydło (członek Rady Federalnej Skautów Europy)
17:00 - zakończenie i rozstrzygnięcie gry

Wydarzenie na facebooku

Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego to wyjątkowe spotkanie wilczków, harcerek i harcerzy, szefowych i szefów oraz rodziców i sympatyków Skautów Europy. Odbywa się co roku w dzień Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (w tym roku mimo przeniesienia uroczystości na 9 kwietnia, zachowano tradycję marcowego świętowania). Właśnie wtedy, całe dzieło Federacji Skautingu Europejskiego zostało zawierzone Niepokalanej i akt ten jest ponawiany we wszystkich Hufcach - zarówno Polskiego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" (dawniej zwanego pod nazwą "Zawiszacy") jak i całej Federacji Skautingu Europejskiego, czyli stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim.

Jest to również niecodzienna okazja do integracji i spotkania dwóch na co dzień działających rozdzielnie nurtów: męskiego i żeńskiego, oraz rodziców i instruktorów.To także święto nie tylko dziękczynienia i radości, ale również prośby o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla każdej osoby związanej z Ruchem.

Tegoroczne odnowienie aktu Zawierzenia będzie wyjątkowe. Dokona się ono w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, którego dewizą posługi były słowa zaczerpnięte od Świętego Ludwika: "Cały Twój". Wraz ze św. Janem Pawłem II, przyzywając Jego orędownictwa, będziemy mówić "TAK" Bogu, by na wzór Maryi uczynił z nas narzędzia wprowadzające pokój i Jego królestwo tu na Ziemi.

 

Skauci Europy - katolickie stowarzyszenie harcerskie, posługujące się oryginalną pedagogiką Baden-Powella i ojca Jakuba Savina SJ. Czerpią z polskiej myśli harcerskiej St. Sedlaczka, K. Lutosławskiego, A. Małkowskiego oraz wzorują się na tradycji Hufców Polskich - należą do wielkiej rodziny Federacji Skautingu Europejskiego, liczącej ponad 60 tys. członków. Formują się w dwóch nurtach: męskim i żeńskim. Akcentują przez to inne potrzeby każdej z płci na drodze dorastania, dążąc do integralnego rozwoju człowieka do odpowiedzialności i świętości.