Aktualności

Dziękczynienie w 20. rocznicę sakry biskupiej kardynała Dziwisza

Wczoraj w trakcie celebracji uroczystej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za 20 lat posługi biskupiej kardynała Stanisława Dziwisza. Dostojny jubilat przewodniczył Mszy św. podczas której prosił o modlitwę, aby "mógł dalej służyć Kościołowi i wspólnocie, która się gromadzi wokół wielkiego pasterza, św. Jana Pawła II".

„Tak to było 20 lat temu, na św. Józefa, u św. Piotra w Rzymie. Ojciec Święty włożył na moją głowę swoje ręce, aby przekazać mi sukcesję apostolską. Trzynaście lat w Krakowie, siedem lat w Watykanie" - wspominał kardynał Dziwisz.

Kustosz naszego Sanktuarium zapowiadając intencję Mszy świętej podkreślał, że święcenia biskupie to wielki dar i odpowiedzialność. „Dziś chcemy bardzo serdecznie podziękować ks. Kardynałowi jako naszemu ojcu, bo przecież przez prawie 12 lat służył w Kościele krakowskim, a dziś to kontynuuje" - podkreślał.

W imieniu wszystkich zgromadzonych w papieskim Sanktuarium, ksiądz Kabziński złożył dostojnemu jubilatowi te oto życzenia:

Eminencjo!
Czcigodny Księże Kardynale, Drogi Jubilacie!

20 lat posługi biskupiej, to szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za wybór do pełni kapłaństwa i bogactwo darów, które towarzyszyły tejże posłudze. Przed dwudziestu laty, w Uroczystość św. Józefa, w Bazylice św. Piotra w Rzymie, Ksiądz Kardynał został włączony do Kolegium Biskupiego. Sakry biskupiej osobiście udzielił Księdzu Kardynałowi święty papież, Jan Paweł Wielki. Podczas homilii Ojciec Święty zwrócił się do Księdza Kardynała tymi słowami:

"Mija trzydzieści pięć lat od dnia, kiedy w Katedrze na Wawelu udzieliłem Ci, drogi Księże Stanisławie, święceń kapłańskich. Po trzech latach mianowałem Cię moim kapelanem. Od początku mojego pontyfikatu stoisz wiernie u mego boku jako Sekretarz, dzieląc trudy i radości, niepokoje i nadzieje związane z posługą Piotrową. Dziś z radością wielbię Ducha Świętego, który przez moje ręce udziela Ci sakry biskupiej. Jako drugi Prefekt Domu Papieskiego, dzięki Twemu bogatemu doświadczeniu, będziesz mógł świadczyć dobro wszystkim, którzy z racji posługi albo jako pielgrzymi przybywają do Następcy św. Piotra".

Księże Kardynale! 
Od tego dnia święceń jeszcze przez 7 lat stałeś u boku świętego papieża służąc Jego osobie, oraz wszystkim, którzy pragnęli się z Nim spotkać. Twoja posługa była najcenniejsza, kiedy święty papież odchodził do Domu Ojca.

Następnie, zgodnie z decyzją papieża Benedykta XVI zostałeś mianowany pasterzem naszej Archidiecezji. Będąc metropolitą krakowskim przez ponad 11 lat troszczyłeś się o powierzony Ci Kościół krakowski. Niedługo po nominacji na biskupa krakowskiego, papież Benedykt XVI włączył Cię do grona kardynałów zwiększając przy tym zakres Twoich obowiązków.

Nie sposób w tym miejscu wymienić nawet małej części owoców Twej pasterskiej posługi. Jednak jest jej jeden wymiar, za który w imieniu nie tylko nas tutaj obecnych chciałbym serdecznie podziękować. 

W ciągu wielu lat byłeś Księże Kardynale osobistym świadkiem świętości Jana Pawła Wielkiego, a później jako biskup krakowski z wielką mocą zabiegałeś o staranny przebieg procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego polskiego papieża, czego owocem były akty: beatyfikacji i kanonizacji Ojca Świętego. Z Twojej inicjatywy, oraz przy ogromnym wsparciu materialnym zostało wybudowane to papieskie Centrum, w którym od prawie 7 lat możemy wzywać wstawiennictwa świętego papieża.

Dzisiaj zatem dziękujemy Panu Bogu przede wszystkim za to, że postawił Cię przy boku świętego, oraz za to, że nadal Twoja posługa i nauczanie stawia nas przy osobie świętego Jana Pawła Wielkiego. 

Czcigodny Księże Kardynale!
Do wielkiego dziękczynienia za Twą biskupią posługę dołączamy serdeczne życzenia: zdrowia i wielu sił do dalszego pełnienia służby, którą Dostojny Jubilat zawsze podejmował z ufnością Bogu, realizując swoje zawołanie biskupie: Sursum corda!

Wdzięczni za wszystko, życzymy na dalsze lata błogosławieństwa Bożego, udzielonego przez wstawiennictwo Przyjaciela Waszej Eminencji i Patrona tego miejsca - świętego Jana Pawła Wielkiego, którego duchowe dziedzictwo Czcigodny Ksiądz Kardynał nadal podejmuje.

Szczęść Boże!

 

Zobacz: Życzenia dla kard. Stanisława Dziwisza

 


 

Przeczytaj także: 20. rocznica sakry biskupiej kard. Stanisława Dziwisza