Aktualności

Dzień modlitw za Federację Skautingu Europejskiego

"Jesteście da nas wszystkich nadzieją, że zbudujecie dobry świat, że będziecie szczególnie świadomie wracać do chrześcijańskich wartości Europy, z których ta Europa wyrosła" - mówił metropolita krakowski do Skautów Europy zgromadzonych dzisiaj w naszym Sanktuarium.

Podczas homilii abp Jędraszewski wyraził radość, że wciąż żyją ludzie, którzy się do Chrystusa przyznają i którzy nie zgadzają się na Jego usuwanie z przestrzeni publicznej. 

"I do tych otwartych na Chrystusa ludzi w dzisiejszym świecie należycie także wy, drodzy dziewczęta i chłopcy, Skauci Europy. Nie bez powodu przecież nosicie na swoich mundurkach krzyż, w który wpisana jest lilijka. Krzyż, będący przyznaniem się do Chrystusa i jego zbawczego dzieła dokonanego właśnie na krzyżu Golgoty. A potem lilijka, która mówi o czystości serca i wskazuje na to, że ten kto nosi ten znak, chce żyć duchem Ewangelii(...). Stanowicie prawdziwą nadzieję dla Kościoła, dla świata, dla Europy, dla Polski. Nadzieję, że potraficie być znakiem sprzeciwu dla tego świata, który Chrystusa nie chce mieć pośród siebie" - mówił hierarcha.

Na zakończenie homilii metropolita krakowski podkreślił, że modli się, aby Skauci pozostali wierni Chrystusowi i mieli odwagę Go bronić: "Jesteście da nas wszystkich nadzieją, że zbudujecie dobry świat, że będziecie szczególnie świadomie wracać do chrześcijańskich wartości Europy, z których ta Europa wyrosła, że będziecie budować to, do czego wzywał nas tak często Jan Paweł II - cywilizację miłości. O to wszytko, za was i dla was modlimy się podczas tej Mszy św. Żebyście ciągle byli wierni krzyżowi, który nosicie na waszych mundurkach, żebyście zawsze mieli przed sobą wszystkie wspaniałe ideały, które symbolizuje lilijka, abyście byli Chrystusowi i aby właśnie dlatego, że chcecie być Chrystusowi byli jak najbardziej europejscy, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Znaczeniu, które odwołuje się do całej wielkiej i wspaniałej tradycji Europy, której trzeba strzec, której trzeba bronić, którą trzeba przekazywać kolejnym pokoleniom. Niech Chrystus zmartwychwstały, zwycięski będzie zawsze waszą mocą i waszą mądrością" - zakończył homilię metropolita.