Aktualności

Konferencja ks. dr. Pawła Ptasznika

„Prawa Boskie a prawa ludzkie – czy prawa Boskie ograniczają prawa człowieka”. To bardzo ciekawe zagadnienie i Jan Paweł II wielokrotnie je podejmował w czasie całego pontyfikatu - mówił wczoraj ks. dr Paweł Ptasznik podczas kolejnej konferencji, która odbyła się w ramach przygotowań do jubileuszu 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

W encyklice "Redemptor hominis" Jan Paweł Wielki odnotowuje fakt powołania do życia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przypomina, że celem tej Organizacji było określenie i ustalenie obiektywnych i nienaruszalnych praw człowieka oraz wzajemne zobowiązanie się państw do ich przestrzegania. Zobowiązanie to – jak pisze Papież – zostało przyjęte i ratyfikowane przez wszystkie prawie państwa współczesne, co powinno być gwarancją, że prawa człowieka staną się wszędzie na świecie podstawową zasadą pracy dla dobra człowieka - mówił ks. Ptasznik.

 

 

Posłuchaj: Konferencja ks. dr. Pawła Ptasznika