Aktualności

"Pozostańcie wierni modlitwie do Ducha Świętego"

Wczoraj wieczorem odbyło się comiesięczne Archidiecezjalne nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Stefan Stypuła z parafii w Łętowni, a homilię wygłosił ks. prof. Michał Drożdż z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Po Eucharystii odbyła się procesja światła z relikwiami papieża.

Witając pielgrzymów z dekanatów: Białka Tatrzańska, Biały Dunajec, Jordanów, Zakopane, kustosz papieskiego Sanktuarium przypomniał, że kilka dni wcześniej świętowaliśmy kolejną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. - Chcemy w szczególny sposób podziękować dziś za świętego Jana Pawła Wielkiego, za jego nauczanie, za jego program, który zostawił nam do realizacji. 22. dnia każdego miesiąca przychodzimy tutaj do jego świątyni, aby uczyć się od niego miłości do Boga, miłości do Matki Najświętszej, aby tę miłość przekuwać w miłość do drugiego człowieka – mówił ks. prałat.

W homilii ks. prof. Drożdż przypomniał, że Jan Paweł II był człowiekiem zawierzenia: Bogu i Maryi. - Cały Twój (Totus Tuus) - to jest dla nas wzór i dar Bga. Dar świętości Jana Pawła II, która nas szczególnie mobilizuje. Świętość Jana Pawła II była owocem całkowitego zjednoczenia się z Panem Bogiem, nie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, ale w codziennych sprawach. Bóg wypełniał jego serce – mówił kaznodzieja.

Ks prof. nawiązał do obchodzonego dwa dni temu Zesłania Ducha Świętego. Przypomniał, że Jan Paweł II od najmłodszych lat często modlił się o dary Ducha Św. - Przyjmijcie ode mnie w darze tę modlitwę i pozostańcie jej wierni – apelował papież. Mówiąc o darze mądrosci kapłan zaznaczył: -  Prośmy o takiego Ducha mądrości, abyśmy idąc przez ziemię umieli łączyć to, co ziemskie,  przemijające, ludzkie z tym, co nieprzemijające, Boże – dodając - Jezus nie zabrania budować domu ludzkiego szczęścia tu i teraz. Przeciwnie, daje nam Ducha mądrości, byśmy budowali dom szczęśliwych rodzin, dom szczęśliwych małżeństw i wspólnot.

Mówiąc o trudnych decyzjach, wyborach, kapłan zaznczył, że potrzebujemy Ducha dobrej rady. - Obdarz nas darem umiejętności, pomóż wybierać to, co się tobie podoba i co służy dobru, byśmy mogli umiejętnie odnosić się do innych. Prośmy o taką umiejętność, by okazać życzliwość, uśmiech, by spełniać uczynki miłosierdzia – mówił.

Nawiązując do daru męstwa, kaznodzieja zaznaczył, ze Bóg pragnie nie tylko życia Ewangelią miłości, ale także dawania świadectwa.  – Duchu Św. obdarz nas darem prawdziwej pobożności, by każdy nasz dzień zaczynał się i kończył modlitwą, by nasze codzienne trudy i prace pomnażały Bożą chwałę, by niedziela była dniem Pańskim, dniem spotkania z Chrystusem Eucharystyczymi – prosił w homilii ks. profesor.

W końcu nawiązując do daru bojaźni Bożej, kapłan zaznaczył, że Bóg nie chce wyzwalać w nas lęku. - On chce nas uczyć prawdziwej bojaźni Bożej. I to było przesłanie Jana Pawła II w wołaniu: „Nie lękajcie się”. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości i to nam pozwala przywoływać do naszej świadomości prawdę, że to, co minęło już do nas nie należy, jest w ręku Bożego miłosierdzia, a to, co przed nami także do nas nie należy, jest w ręku Bożej Opatrzności – mówił na zakończenie.

Po Mszy odbyła się procesja światła wokół kościoła z rozważańami różańca przygotowanymi przez pielgrzymów z parafii Łętownia.

 

Zobacz: PROCESJA ŚWIATŁA