Aktualności

Modlitwa czcicieli świętego Charbela

"Św. Charbel dlatego jest święty, dlatego wyprasza łaski, bo odkrył sens Ewangelii, sens Kościoła Chrystusowego – mówił wczoraj wieczorem ks. Grzegorz Babiarz podczas Mszy św. z relikwiami św. Charbela. Eucharystii przewodniczył kustosz Sanktuarium ks. prałat Jan Kabziński.

Mówiąc o św. Charbelu ks. Babiarz przytoczył jego słowa: „Lampą Boga jest żyjący człowiek”. "Te zbitki, które w ustach świętych wydają się czasem przypadkowe, są największym świadectwem poszukiwania, rozumienia Kościoła Chrystusowego" – tłumaczył duszpasterz Sanktuarium. Zaznaczył, że w myśleniu kościoła pierwotnego, w samym świetle Ewangelii to nadzieja uzdrawiała ciało. "Człowiek może budować swoją nadzieję. Im bardziej pokłada ufność w Bożym Słowie, tym ta nadzieja staje się bardziej trwała i jest źródłem wewnętrznego uzdrowienia człowieka, które może przeminiać lub zmieniać strukturę człowieka i uczynić go no nowo zdrowym. Nadzieja, jeśli uzdrowi serca człowieka, jest w stanie uzdrowić także jego ciało" – mówił i wskazywał, że także w myśli św. Charbela uzdrowienie ciała jest ostatnim etapem. "On tak chce prowadzić tych, którzy w jego wstawinnictwie pokładają ufność" – zwrócił się do jego czcicieli.

Po Mszy św. i nabożeństwie majowym odbyło się błogosławieństwo olejem św. Charbela.

28. dnia każdego miesiąca na Białych Morzach odprawiana jest Msza św. z formularza o św. Charbelu, z intencjami polecanymi jego wstawiennictwu i błogosławieństwem olejami świętego z Libanu.