Aktualności

ks. prałat Kabziński: "To sanktuarium jest naszym wotum za życie, za służbę i za świętość Jana Pawła Wielkiego"

"To sanktuarium wybudowane z inicjatywy i przy ogromnym wsparciu kardynała Dziwisza jest naszym wotum za życie, za służbę i za świętość Jana Pawła Wielkiego" - mówił w homilii ks. prałat Jan Kabziński. Kustosz naszego Sanktuarium przewodniczył dzisiaj Mszy św. dla chorych, która była transmitowana przez TVP 3 Kraków. 

W homilii ks. prałat przypomniał, że miłość, wierność i uczciwość małżeńska to nie tylko słowa z przysięgi małżeńskiej, ale to wielki skarb, który trzeba chronić. Pomagają w tym normy moralne zawarte w Dekalogu, o których Chrystus przypomniał w dzisiejszej Ewangelii. "Kościół został ustanowiony, by tego prawa strzec i uczyć zachowywać, a nie zmieniać" - mówił duchowny.

Nawiązując do tematu Liturgii Słowa Ks. Kustosz przypomniał katechezę Jana Pawła Wielkiego wygłoszoną 16 kwietnia 1980 r. Papież mówił wtedy, że pożądliwość zrodziła się w ludzkim sercu na skutek zerwania przymierza z Bogiem. Ponieważ sens szóstego i dziewiątego przykazania dekalogu był opacznie rozumiany przez Izraelitów, dlatego Pan Jezus w Kazaniu na górze przywraca ich właściwe rozumienie: „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 27-28). Jan Paweł Wielki stwierdza, że te słowa Jezusa mają „charakter normatywny” i odnoszą się do wszystkich ludzi. Mówią, jak należy w praktyce wypełniać szóste i dziewiąte przykazanie Dekalogu. Chodzi tutaj – pisze Jan Paweł II – o „duszę ludzkiej moralności (…), w której spełnia się sam sens bycia człowiekiem”, chodzi o odkrycie wielkiej wartości, do której prowadzi zachowanie Bożych przykazań. Cudzołóstwo jest uczynkiem, „w którym uczestniczą mężczyzna i kobieta wbrew prawu małżeńskiej wyłączności” (katecheza Jana Pawła II z dnia 16 kwietnia 1980 r.).

W dalszej części homilli ks. Kabziński zachęcił wszystkich do czytania katechez Jana Pawła Wielkiego, które na temat teologii ludzkiego ciała Ojciec Święty wygłosił na początku swojego pontyfikatu. 

Na zakończenie ks. Kustosz przypomniał, że kilka dni temu przeżywaliśmy 7. rocznicę erygowania papieskiego Sanktuarium na Białych Morzach. Wtedy to ówczesny metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz mówił m.in.: "Wprowadziliśmy do tej świątyni, do jej dolnej części, relikwie krwi papieża, rozpoczynając jednocześnie w tym miejscu jego oficjalny kult. W ten sposób powrócił on niejako do miejsca swej pracy, aby stąd apostołować, przemawiać do ludzkich serc, przypominać o tym, co najważniejsze. Stąd promieniuje jego mądrość i jego świętość" .

Ks. Kabziński wyraził ogromną radość, że tak wiele rodzin i pielgrzymów indywidualnych jest duchowo związanych z tym miejscem, z jego świętym Patronem. "To sanktuarium wybudowane z inicjatywy i przy ogromnym wsparciu kardynała Dziwisza jest naszym wotum za życie, za służbę i za świętość Jana Pawła Wielkiego. Niech jego duchowa obecność inspiruje nas do codziennej, wytrwałej służby Bogu i naszym bliźnim. Niech w tej postawie umacnia nas jego modlitwa i wstawiennictwo w Domu Ojca" - zakończył homilię ks. Kustosz.