Aktualności

ks. prof. Drożdż: "W słowach „nie lękajcie się” kryje się największy sens naszego życia"

Wczoraj - jak co miesiąc - odbyło się archidiecezjalne nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II. Mszy św. przewodniczył ks. Józef Caputa, dziekan dekanatu Bronowice, a homilię wygłosił ks. prof. Michał Drożdż z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Witając przybyłych pielgrzymów, kustosz Sankturium, ks. prałat Jan Kabziński przypomniał, że od 2005 roku, każdego 22. dnia miesiąca „modliliśmy się najpierw o beatyfikację i kanonizację”, następnie dziękowaliśmy za świętego, a obecnie nabożeństwa są sprawowane m.in. w intencjach rodzin oczekujących potomstwa.

W homilii ks. prof. Michał Drożdż nawiązując do słów z Ewangelii: „gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” zaznaczył, że warto sobie dzisiaj ciągle zadawać pytanie „co jest moim skarbem, za który mogę oddać wiele albo bardzo wiele lub nawet wszystko?” - To jest pytanie o porządek wartości, pytanie, co jest moim skarbem. Odpowiedź na to pytanie dajemy każdego dnia, swoim życiem, swoimi wyborami - wskazywał.

Ks. profesor zachęcił, aby popatrzeć na własne życie przez „duchowe okulary”. Wymienil trzy filtry, które mogą nam w tym pomóc: sensu, wartości i celu. - Na początku był sens. Jan Paweł II, w „Tryptyku rzymskim” pisał, że również koniec ma swój sens, bo przemijanie ma sens. Ks. prof. wskazał, że receptą na sens jest wiara, nadzieja i miłość. – W słowach „nie lękajcie się” kryje się największy sens naszego życia. Bóg jest z nami, a naszym życiowym powołaniem jest odkrywanie, doświadczanie tego. Jezus pozostawia nam swoje jedyne pragnienie: żebyśmy miłowali. Jeśli nauczyliśmy się kochać prawdziwie Boga, człowieka, nauczyliśmy się najważniejszej rzeczy w życiu – tłumaczył.

Mówiąc o drugich okularach wartości i dobra, kaznodzieja wskazał, że wiele czasu możemy zmarnować walcząc ze złem, a tymczasem jak powtarzał za św. Pawłem, poski papież „zło należy dobrem zwycieżać”. - Idąc za myślą Jana Pawła II zawartą w książce „Pamięć i tożsamość”, to w jaki sposób zło wyrasta i rozwija się w człowieku, stanowi tajeminicę – mówił, dodając, że
„możemy być pewni, że Chrystus postawił granicę złu poprzez odkupienie, a owocem odkupienia jest Boże miłosierdzie”.

Trzecie duchowe okulary – celu to według ks. profesora patrzenie w przyszłość, czyli na spotkanie z Jezusem w wieczności. - Św. Jan Paweł II chce nam z Domu Ojca powiedzieć: jest jeszcze Boży świat, dla którego warto żyć. Patrzeć przez okulary celu, to znaczy dostrzegać w tym, co codzienne, zwykłe, drogę do ostatecznego celu, dostrzeć w tym sens i wartość – wyjaśnił.

Po mszy odbyła się procesja światła z rozważaniami tajemnic światła Różańca Świętego, które przygotował ks. Roman Zapała z parafii św. Wojciecha w Krakowie.

W czerwcowym nabożeństwie uczestniczyły dekanaty: Kraków Mogiła, Bieńczyce, Bronowice i Czarny Dunajec. Liturgię uświetnił występ Chóru Pueri Cantores Sancti Joseph z Nowej Huty.

 

zobacz: RELACJA VIDEO