Aktualności

Powołani do świętości

20.10– Z wielką radością, właśnie teraz, kiedy w takim kręgu ludzi młodych, gromadzimy się wokół Chrystusowego ołtarza, w dzień św. Jana Kantego, w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, chcemy dziękować za te wspaniałe postacie związane z Małopolską i całym Krakowem, za te cudowne przykłady życia ludzi – mówił Abp Marek Jędraszewski. Podczas kolejnego dnia obchodów w Sanktuarium, swoją 45. rocznicę powstania świętował Ruch Apostolstwa Młodzieży. Podczas Mszy świętej 87 osób przyjęło błogosławieństwo Animatorów, dziewięciu - błogosławieństwo Moderatora RAM.

Bóg wzywa i pomaga

Ks. Zbigniew Bizoń, proboszcz parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni, podczas kazania skierowanego do pielgrzymów z dekanatów Kraków-Centrum, Wadowice Północ, Wadowice Południe, Sucha Beskidzka, Kalwaria Zebrzydowska, wspomniał wielkie dziedzictwo Ojca Świętego, jakie po sobie pozostawił, zachęcając, by jak wracać do jego słów – Kiedy pytamy naszych parafian co pamiętają z kazań Ojca Świętego wypowiedzianych w Wadowicach, to dziewięć na dziesięć osób mówi, że o kremówkach. Inne słowa w jakiś sposób zostały zatarte. Kiedyś w Wadowicach, w 1991 roku papież powiedział piękne słowa: „Życzę Wam, aby te słowa – Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego – rozbrzmiewały tutaj z pokolenia na pokolenie, zawsze z taką samą zbawczą mocą jak rozbrzmiewają od dwóch tysięcy lat” – wspominał.

Wezwał, by zapytać samych siebie czy potrafimy być ludźmi miłosierdzia na wzór świętych Jana Pawła II i Jana z Kęt, patrona dnia – Czy potrafimy iść drogą miłosierdzia nie na pozór, ale prawdziwie czyniąc uczynki miłosierdzia. Przed śmiercią św. Jan Paweł II napisał w swojej: „Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać. Jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą.” I o tym pamiętajmy i o to módlmy się do tych dwóch świętych ludzi, czcicieli Bożego Miłosierdzia – prosił.

Potrzeba autentyczności życia

Podczas Mszy świętej z udziałem studentów akademickiego miasta Krakowa i duszpasterstw akademickich, ks. Antoni Świerczek zaznaczał, że czytana liturgia słowa jest manifestem, który kard. Karol Wojtyła w kazaniu wygłoszonym w kolegiacie św. Anny w Krakowie, nazwał „bardzo prostym manifestem teologicznym świętego Jana z Kęt” – Dziś, kiedy stajemy wobec obydwu świętych, potrzeba zastanowić się, czy jako chrześcijanie potrafimy w pokorze oddać nasze umysły, serca, nasze życie na służbę prawdzie ewangelicznej. Czy potrafimy z pokorą dostrzegać drugiego człowieka, jego godność, potrzeby, czy potrafimy dostrzegać drugiego człowieka i wspierać go w jego potrzebach. Odpowiedź daje życie codzienne każdego z nas. Trzeba popatrzeć na naszą codzienność i odpowiedzieć sobie na te pytania: czy żyjemy prawdą i w prawdzie, czy żyjemy miłością wobec drugiego czy drugiej – mówił.

Podkreślał, że szczególnie we współczesnym czasie potrzeba uczyć się od świętych Jana Kantego i Jana Pawła II żywej wiary, otwarcia na drugiego człowieka i pokory życia – Wtedy będziemy umieli być autentycznymi w naszej wierze i naszej pracy, ponieważ dziś jak nigdy wcześniej potrzeba nam prawdy i autentyczności życia. Wzywają nas do tego ci dwaj święci, którzy o taki autentyzm życia i wiary walczyli, a swoją codzienną postawą dawali jej przykład – zaznaczał.

Wezwani do doskonałości

O godzinie 12.00 odbyła się Msza święta z udziałem Służby Liturgicznej, RAM, Ruchu Światło-Życie, KSM, ZHP, ZHR oraz Skautów Europy pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, Abp Marka Jędraszewskiego. W tym dniu swoją 45. rocznicę powstania świętował Ruch Apostolstwa Młodzieży. Podczas Mszy świętej 87 osób przyjęło błogosławieństwo Animatorów, dziewięciu - błogosławieństwo Moderatora RAM.

Podczas homilii, Arcybiskup podkreślał, że jest to szczególny dzień z racji uroczystości św. Jana Kantego, patrona archidiecezji krakowskiej, uczącej się i studiującej młodzieży, szkół katolickich, Caritas. Metropolita nawiązał do słów Pana Jezusa zapisanych w Ewangelii św. Łuksza, który prosił uczniów, by dawali to, co najbardziej szlachetne i dobre, co jest częścią ich mienia. Podkreślił, że wezwania te są wciąż aktualne – Niezależnie od tego, jak bardzo się różnimy między sobą - pochodzeniem, wiekiem, imieniem, nazwiskiem, pragnieniami, marzeniami, to jednak te wezwania Pana Jezusa odnoszą się do wszystkich nas, byśmy wszyscy byli doskonali, tak jak nasz Ojciec w niebie jest doskonały i żeby ta doskonałość przy wszystkich różnicach budowała Kościół, nowy świat, cywilizację miłości, do której budowania właśnie wzywał św. Paweł VI i także św. Jan Paweł II. 

Arcybiskup wskazał na podobieństwa do drogi życiowej św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II, m.in. bliskość miast z których pochodzili święci: Kęty i Wadowice, drogę akademicką na Uniwersytecie Jagiellońskim, posługę w parafii świętego Floriana w Krakowie, a także podobny wiek, w którym odeszli do domu Ojca – Podobieństwa łączą ich jeszcze bardziej w tym, co ukazywali światu jako świadkowie Chrystusa – mówił. Podkreślał, że obydwoje cieszyli się opinią świętości już za życia, posiadali także wielką wrażliwość na ludzi biednych i potrzebujących – Z wielką radością, właśnie teraz, kiedy w takim kręgu ludzi młodych, gromadzimy się wokół Chrystusowego ołtarza, w dzień św. Jana Kantego, w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i Bogu w Chrystusie z Chrystusem i przez Chrystusa, chcemy dziękować za te wspaniałe postacie związane z Małopolską i całym Krakowem, za te cudowne przykłady życia ludzi, którzy z jednej strony głęboko byli związani z nauką, studiowaniem, z nauczaniem, a jednocześnie tak otwarci na potrzeby duchowe i materialne innych ludzi. Tak wspaniale realizujących to, do czego nas Pan Jezus wzywał w dzisiejszej Ewangelii byśmy byli miłosierni jak nasz Ojciec w niebie jest miłosierny, byśmy byli święci bo święty jest nasz Pan – wzywał.

Dawać świadectwo

Podczas wieczornej Mszy świętej z udziałem uczestników Forum Ruchów Archidiecezji Krakowskiej „Nowa Ewangelizacja” oraz grup neokatechumenalnych, Metropolita zwrócił uwagę na czytania, które przybliżają zasadniczą treść nauczania Papieża Jana Pawła II, który wzywał, by otworzyć drzwi Chrystusowi – Otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi temu, który uniżył się jako ten cierpiący sługa Jahwe z Księgi Izajasza, jako ten, który wziął na siebie brzemiona grzechów samego ludzkiego stworzenia wziął na siebie to przerażające piętno i ciężar zła właśnie po to, żeby w imieniu ludzi przebłagać Boga i prosić Go, Najwyższego Sędziego, o przebaczenie. 

Arcybiskup podkreślał, że otworzyć drzwi Chrystusowi oznacza otwarcie się na krzyż, na tajemnicę nieskończonej miłości Boga. Wyjaśniał, że Jan Paweł II wołając 40 lat temu na Placu św. Piotra, byśmy otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi, wskazywał właśnie na zbawczy Krzyż Chrystusa i postawę służby. Takiego świadectwa możemy się uczyć od świętego Jana Pawła II – Piotrowe posługiwanie Papieża każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku jego długiego pontyfikatu, prawie 27 lat, było wielkim świadectwem o Chrystusie. Nie tylko poprzez słowo, które głosił na wszystkich areopagach świata. To było wielkie świadectwo o Chrystusie jego własnym życiem, bo możemy powiedzieć, że istotnie te lata pontyfikatu były jedną wielką służbą dla Kościoła i ludzkości, służbą ukazywania wszystkim Chrystusa. Tylko w tej postawie możemy zrozumieć jego żarliwość, z którą się modlił – mówił. 

Podkreślał, że wspominając wydarzenia sprzed 40 lat, odkrywamy na nowo, jak bardzo ten pontyfikat był naznaczony wołaniem o Chrystusa poprzez głoszenie Bożego słowa, wołaniem poprzez świadectwo osobistego życia – Prosimy, aby on, najwspanialszy z rodu Polaków, wiódł nas jako wzór i jednocześnie orędownik u Pana, wiódł nas tym samym szlakiem Chrystusowym przez całe nasze życie, aby nikomu, żadnej i żadnemu z nas, nie zabrakło odwagi, by każdego dnia na nowo na oścież otwierać drzwi Chrystusowi. 

Piąty dzień obchodów 40. rocznicy wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową odbył się pod hasłem „Jan Paweł II – papież ludzi młodych”.

Galeria zdjęć znajduje się TUTAJ.

Zobacz videorelację TUTAJ.