Aktualności

Misja ewangelizacji świata

21W niedzielę 21 października w Sanktuarium św. Jana Pawła II odbył się kolejny dzień obchodów 40. rocznicy wyboru kard. Wojtyły na Papieża pod hasłem „Jan Paweł II – papież miłujący Ojczyznę”.

Centralnym punktem obchodów była uroczysta Suma Odpustowa pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza z udziałem m.in. Straży Pożarnej, górali, górników czy ratowników górnictwa.

Potrzeba cywilnej odwagi

Podczas porannej Mszy świętej z udziałem pielgrzymów z dekanatów Kraków-Mogiła, Kraków-Podgórze, Jordanów, Maków Podhalański oraz Jabłonka, ks. Stefan Stypuła, proboszcz parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łętowni wskazywał, że cały pontyfikat Jana Pawła II jest wielkim wołaniem do świata, by otworzyć swoje serce na Chrystusa i liczyć się z Bogiem w swoim codziennym życiu – Odbywając podróże apostolskie Ojciec Święty starał się znaleźć Chrystusa w tych, których świat nie akceptował. Wszędzie niósł Chrystusową naukę, miłość miłosierną, był służyć każdemu w drodze do zbawienia – przypominał.

Ks. Stypuła zaznaczał, iż przeżywając 40. rocznicę wyboru Ojca Świętego, potrzeba na nowo sięgnąć do jego nauczania – Trzeba, byśmy nie tylko zachwycali się jego nieprzeciętną rolą jaką odegrał w dziejach Kościoła i świata, ale wciąż sięgali po jego nauczanie, publikacje czy dokumenty Kościoła. Jednocześnie zaznaczył, że tematem, który często pojawiał się w nauczaniu Papieża, był temat rodziny – Potrzeba, abyśmy w naszych rodzinach przyjrzeli się jak wygląda nasza modlitwa, uczestnictwo we Mszy świętej, sakramentach. Wciąż potrzeba cywilnej odwagi, żeby mieć świadomość, że żyjąc w społeczeństwie, jesteśmy też odpowiedzialni za ludzi wokół nas. Spróbujmy przyjrzeć się tym wszystkim niedoskonałościom, z którymi żyje rodzina i próbujmy temu przeciwdziałać – wzywał.

Wychowawca zamyka drzwi ostatni

Mszy świętej o godzinie 9.30 przewodniczył ks. Janusz Mastalski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Podczas kazania zwrócił się do obecnych nauczycieli, dyrekcji i uczniów krakowskich szkół, pracowników ośrodków wychowawczych i domów kultury, przypominając pięć wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II o wychowaniu. Jako pierwsze z nich wymienił konieczność wychowania na fundamencie Chrystusa – Chrystus jawi się w tym modelu wychowania jako przewodnik, przyjaciel, ideał. W konsekwencji to chrystocentryczne wychowanie prowadzi wychowanka do rozwoju poprzez odczytywanie drogowskazów zawartych w Słowie objawionym, czy uczestnictwo w liturgii Kościoła.

Ksiądz Mastalski podkreślał również, że wychowanie powinno być celowe, czyli posiadać charakter perspektywiczny – Chodzi o to, by likwidować wszelkie zachowania ryzykowne, aby pielęgnować roztropność, aby uczyć się poprzez kreatywność, nie zniechęcać się kiedy przyjdą porażki – wyjaśniał. Wychowanie powinno być również realizowane w oparciu o wartości, które kształtują człowieka od wewnątrz i stwarzają szanse na wyjście z kryzysu – Wychowanie to jest ofiarność w realizowaniu wartości. To jest troska o godność w realizowaniu tych wartości – mówił.

Kolejnym ważnym elementem nauczania Jana Pawła II jest konieczność wychowywania do „samowychowania”, które ma prowadzić do permanentnej pracy nad sobą – Trzeba pogłębić motywacje do pracy nad sobą, przede wszystkim kontrolować się, czy czasem za daleko nie odszedłem od Boga, od wartości, od mojej rodziny – mówił ks. Mastalski.

Jako piąty filar wychowania wymienił konieczność wychowywania według zasad – Jako wychowawcy nie dajmy się postawić pod ścianą, na której jest napisane „nie mogę”, „nie potrafię”, „nie mam już siły”. Bo prawdziwy rodzic, wychowawca zamyka ostatni drzwi i nigdy się nie zniechęca. Dlatego tak ważne są te zasady wychowawcze stosowane w naszym życiu – mówił. 

Powołani do służby Kościołowi

Podczas Mszy świętej skierowanej do dzieci, ks. Łukasz Piórkowski wyjaśniał czym jest diakonia i zachęcał do wysłuchania druha Szymona, który opowiadał o działalności Skautów Europy. Posługując się balonami, obrazował konieczność współpracy z łaską Bożą, która jest niezbędna do pokonania trudności związanych z realizacją swoich marzeń i pomysłów. Podkreślał, że chcąc żyć diakonią, czyli pomagając i służąc innym ludziom, trzeba pozbyć się egoizmu – To jest możliwe tylko z Panem Bogiem, który poprzez swoje słowo daje nam swoją łaskę. Warto pomagać innym, a wtedy nasze pomysły, którymi możemy obdarować innych, nie zginą – zachęcał.

Uroczystej Sumie Odpustowej, która odbyła się o godz. 12.20, przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Podczas homilii zaznaczał, że Karol Wojtyła został powołany do szczególnej służby w Kościele, do której dorastał stopniowo, służąc najpierw Kościołowi Krakowskiemu oraz Kościołowi w ojczyźnie – Czterdzieści lat temu Chrystus wezwał go, by jeszcze bardziej poszerzył przestrzeń swego serca, by objął nim cały Kościół, wszystkie narody i kultury. Chrystus polecił mu, by jako apostoł stał się wszystkim dla wszystkich. I to się dokonało w sercu Jana Pawła II. Po jego długim pontyfikacie i błogosławionej śmierci żegnał go cały Kościół ze łzami w oczach, ale także z wdzięcznością Bogu za to, że dał swemu ludowi pasterza według Bożego serca – mówił kardynał.

Kardynał zwrócił się także do licznie zgromadzonych w Sanktuarium strażaków, którzy złożyli hołd świętemu Papieżowi w czterdziestolecie jego pontyfikatu – Jan Paweł II wielokrotnie spotykał się ze strażakami, przemawiał do nich, dziękował im za przywiązanie do Kościoła, za pielęgnowanie najszlachetniejszych postaw ofiarności w młodym pokoleniu. Dzisiaj my razem ze św. Janem Pawłem II dziękujemy wam i modlimy się w waszej intencji, aby waszej pracy towarzyszyło zawsze Boże błogosławieństwo, abyście cali i zdrowi powracali zawsze do waszych najbliższych po skończonej służbie podejmowanej w imię najwyższych wartości – życzył.

Na koniec Kardynał wezwał, abyśmy obchodząc stulecie odzyskania niepodległości, polecali ojczyznę Bogu, prosząc, aby była krainą dobra i miłości, solidarności i troski o dobro każdego człowieka, zwłaszcza ubogiego i słabego – Niech Polska będzie krainą dobra i miłości, solidarności i troski o dobro każdego człowieka, zwłaszcza ubogiego i słabego. Niech będzie krainą ludzi szanujących godność ludzką, wspierających się nawzajem, otwartych na los i dobro innych, szukających u nas pomocy – mówił. [Szersza relacja dostępna TUTAJ]

Po zakończonej Sumie Odpustowej odbył się koncert Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego. 

Misja głoszenia Ewangelii

Msza święta o godzinie 17.00 zgromadziła na wspólnej modlitwie pracowników Kapituły Archidiecezji Krakowskiej, Wydziału Misyjnego i Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, przedstawicieli Pól Dialogu, Pomocy Kościołowi w Potrzebie, Domowego Kościoła, Salezjańskiej Grupy Misyjnej, Bractw i zakonów świeckich. Mszy przewodniczył bp Jan Piotrowski, biskup diecezji kieleckiej. Podczas homilii podkreślał, że najważniejszą misją wspólnoty Kościoła jest głoszenie Ewangelii – To zadanie jest niezmienne od tysięcy lat i wciąż aktualne. W przepięknej Encyklice „Redemptoris missio” na pierwszej stronie św. Jan Paweł II w swojej wizji proroczej i odwadze formułowania wezwań dotyczących głoszenia Ewangelii z pokorą napisał, że kiedy patrzymy na świat końca XX wieku widzimy niezmierzone horyzonty misji. I odwołując się do słów św. Pawła pod swoim adresem wypowiada te słowa: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.

Biskup Piotrowski wyjaśniał, że misja apostolska Jana Pawła II była tą samą, jaką Jezus polecił apostołom – W wezwaniu „idźcie i nauczajcie wszystkie narody” zostało zawarte szczególne zadanie, które usłyszał św. Piotr Apostoł, by umacniać swoich braci w wierze. Dlatego świat w czasie tego długiego pontyfikatu Jana Pawła II usłyszał słowa: „nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 

Zaznaczał, że w trosce o rozwój wiary na całym świecie, Jan Paweł II w swoim nauczaniu przypomniał, że wiara umacnia się wtedy, kiedy jest przekazywana. – Co więcej, przekazywana wiara jest skarbnikiem naszej dojrzałości wiary. Papież przypomniał o ogromnym dynamizmie sakramentu chrztu świętego, na którego mocy wszyscy jesteśmy misjonarzami – mówił. – Misjonarz nie ma innego zadania, niż głosić Chrystusa, bo tam gdzie jest żywy Chrystus, jest troska o biednych, chorych, o wychowanie i zdrowie – dodawał.

Na koniec wzywał także, by w pontyfikacie Jana Pawła II nie szukać sukcesów i rekordów, lecz duchowego dobra i świętości, która objawiała się m.in. w miłości do każdego człowieka – Taka jest droga każdego z nas, kto jest ochrzczony i cieszy się własną wiarą. A ci, którzy jej z nami nie podzielają, byli nie mniej kochani przez świętego papieża. Wierzył on bowiem, że Boża miłość w Jezusie Chrystusie ogarnia wszystkie ludy i narody. Jak pisał w adhortacji apostolskiej na temat Kościoła w Afryce, ta miłość obejmuje każdego człowieka z osobna, taka jest bowiem natura Bożej miłości. Dlatego św. Jan Paweł II, który się nią napełniał, szczerze kochał i szanował wszystkich ludzi – podsumowywał.

Galeria zdjęć znajduje się TUTAJ.