Aktualności

Jan Paweł II był świadkiem Chrystusa do końca

2210– Pragniemy wysławiać Boga za to niezwykłe, przejmujące świadectwo tego, iż Chrystus dla którego trzeba było według błagań Jana Pawła II otwierać drzwi, ten Chrystus, o którym przez cały swój pontyfikat zaświadczał Jan Paweł II, okazał się dla tak wielu mocą Bożą i mądrością Bożą – mówił Arcybiskup Marek Jędraszewski w dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II podczas Sumy Odpustowej wieńczącej obchody 40. rocznicy wyboru kard. Wojtyły na Papieża.

Podczas homilii, Arcybiskup podzielił się osobistymi wspomnieniami z dnia wyboru kardynała Wojtyły na Papieża – Kardynał Wojtyła opuścił Kolegium Polskie w Rzymie 14 października, a dwa dni później, Kolegium chyba było najbardziej szczęśliwym domem w całym Wiecznym Mieście, ponieważ to z niego wyszedł nowy papież. Można wyobrazić sobie oczekiwania młodych księży, studentów, by mogli spotkać się osobiście z Janem Pawłem II już u niego, na Watykanie – opowiadał, zaznaczając, że udało się spotkać z papieżem jemu oraz polskim klerykom i księżom 6 grudnia – Spotkanie pełne serdeczności, osobistych rozmów, przedłużało się. I na zakończenie Ojciec Święty powiedział – zaśpiewajcie mi Barkę. Część, księży zwłaszcza, znało już tę pieśń oazową i zaczęli śpiewać, a Papież dołączył się, śpiewając drugim głosem. Dla większości z nas była to po prostu oazowa, nowa, piękna pieśń. Nie wiedzieliśmy, że już wtedy, u początku pontyfikatu Papież odbierał te słowa bardzo osobiście do siebie –mówił. Przypomniał także, że Papież przyznał to pod koniec swojego pontyfikatu podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski, do Krakowa w 2002 roku, kiedy powiedział, iż miał tą pieśń w uszach, kiedy usłyszał werdykt konklawe – Nowy Papież mówił o tym, co przeżywał, o swoim lęku przezwyciężonym silną wolą, by okazać posłuszeństwo Bogu. 

Metropolita podkreślał, że Jan Paweł II idąc za głosem Chrystusa, zaszedł aż do Rzymu, do miasta w którym przeżył wiele radości i uniesień, chwili które kazały mu nieustannie wysławiać Pana, ale także wiele cierpień – Kiedy 13 maja 1981 roku, zbrodnicze siły wielkich tego świata urządziły zamach na życie papieża, żeby zamilkł, żeby nie głosił prawdy o Chrystusie, żeby nie głosił już prawdy o Chrystusie, dla którego trzeba otworzyć bramy całego świata – przypominał.

Nawiązując do postępującej choroby Papieża, Arcybiskup zauważał, że pokazywał poprzez to ewangeliczny sens cierpienia – To było cierpienie rozkładane na lata, mierzone wiernością wymagającą ciągłego potwierdzania, że jest się świadkiem Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, że on, Jan Paweł II sobą także potwierdził te słowa św. Pawła z Listu do Koryntian, który usłyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu. Zwróćmy uwagę na to, że św. Paweł mówi, że my jesteśmy świadkami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W to „my” włączył się jakże świadomie i wzruszająco, przejmująco, jakże wiernie, do samego końca Jan Paweł II. 

Na koniec Arcybiskup podkreślał, że pontyfikat Jana Pawła II, był głoszeniem Chrystusa całemu światu – Pragniemy wysławiać Boga za to niezwykłe, przejmujące świadectwo tego, iż Chrystus dla którego trzeba było według błagań Jana Pawła II otwierać drzwi, ten Chrystus, o którym przez cały swój pontyfikat zaświadczał Jan Paweł II, okazał się dla tak wielu mocą Bożą i mądrością Bożą – mówił.

Uroczystości 40. rocznicy wyboru kard. Wojtyły na Papieża w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie zakończył koncert pt. "Habemus Papam" organizowany przez Fundację Quest i Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej, podczas którego zabrzmiały takie utwory jak „Cały Twój Maryjo”, „Kto się odda w radość Panu swemu”, „Raduje się dusza ma”, „Papież Pielgrzym” czy „Barka”.

 IMG 2998

IMG 3008

IMG 3134

IMG 3223

 

IMG 3575

IMG 3597

IMG 3517

IMG 3326

IMG 3417