Aktualności

Ja + Ty = My

Program realizowany był przez Fundację Pomoc Rodzinie, prowadzony zaś był przez twórcę programu, ks. Jarosława Szymczaka, ks. Artura Chłopka, wikariusza Sanktuarium, a także przez pary trenerskie. Intensywny czas programu wypełniony był wykładami, warsztatami oraz pracą własną małżonków, podczas której mogli oni omawiać szczegółowo różne wymiary wspólnego życia. Ideą tego programu było wyposażenie małżonków w narzędzia i strategie, które pozwolą rozwijać relacje wewnątrz małżeństwa. O wartości spędzonego czasu świadczą wypowiedzi uczestników: „Jesteśmy ujęci i wdzięczni, że Pan Bóg pozwolił nam uczestniczyć w tym programie”, „wszystkich naszych przyjaciół będziemy zachęcać do tego programu”, „program w prosty sposób mówił o rzeczach trudnych”, „wielka radość”, „dowiedziałem się, że recepta na poprawę życia jest bardzo prosta”, „bardzo się cieszymy z tego czasu”. Świadectwa małżonków złożone bezpośrednio po zakończeniu programu potwierdziły, że udział w nim podziałał inspirująco na życie szczęśliwych małżeństw oraz uzdrowił i wprowadził pokój i nadzieję w relacjach małżeństw przeżywających trudności. Zwieńczeniem programu była Eucharystia, podczas której małżeństwa odnowiły przyrzeczenia małżeńskie. 

Uczestnicy programu Ja + Ty = My: Marta i Henryk Kuczajowie

 przez Fundację Pomoc Rodzinie,  prowadzony zaś był przez twórcę programu, ks. Jarosława Szymczaka, ks. Artura Chłopka, wikariusza Sanktuarium, a także przez pary trenerskie. Intensywny czas programu wypełniony był wykładami, warsztatami oraz pracą własną małżonków, podczas której mogli oni omawiać szczegółowo różne wymiary wspólnego życia. Ideą tego programu było wyposażenie małżonków w narzędzia i strategie, które pozwolą rozwijać relacje wewnątrz małżeństwa. O wartości spędzonego czasu świadczą wypowiedzi uczestników: „Jesteśmy ujęci i wdzięczni, że Pan Bóg pozwolił nam uczestniczyć w tym programie”, „wszystkich naszych przyjaciół będziemy zachęcać do tego programu”, „program w prosty sposób mówił o rzeczach trudnych”, „wielka radość”, „dowiedziałem się, że recepta na poprawę życia jest bardzo prosta”, „bardzo się cieszymy z tego czasu”. Świadectwa małżonków złożone bezpośrednio po zakończeniu programu potwierdziły, że udział w nim podziałał inspirująco na życie szczęśliwych małżeństw oraz uzdrowił i wprowadził pokój i nadzieję w relacjach małżeństw przeżywających trudności. Zwieńczeniem programu była Eucharystia, podczas której małżeństwa odnowiły przyrzeczenia małżeńskie.