Aktualności

Odpust zupełny z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Z Dekretu Penitencjarii Apostolskiej

Z racji jubileuszu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, papież Franciszek na prośbę Metropolity Krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego udziela odpustu zupełnego. Przypominamy, że w sakramencie pokoju i pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych, które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służą odpusty, które Kościół może rozdzielać.

Odpust jest więc darowaniem przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy, po spełnieniu następujących warunków:
• brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
• stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
• przyjęcie Komunii świętej
• w roku 2020: udział w obchodach jubileuszowych, bądź każdorazowe nawiedzenie naszego Sanktuarium i modlitwa indywidualna przy relikwiach, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz wezwań do Matki Bożej i świętego Jana Pawła II.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą także uzyskać odpust zupełny, jeśli – wzbudzą w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, warunków odpustu – włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe niedogodności.

Z tej łaski możemy korzystać przy każdym nawiedzeniu naszego Sanktuarium. Zachęćmy naszych bliskich i znajomych aby nie byli obojętni na dar, który za przyczyną świętego Jana Pawła II jest nam dany.