Aktualności

Informacja dotycząca uroczystości ku czci św. Jana Pawła II

Od początku epidemii koronawirusa Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach dokładało wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne poczucie bezpieczeństwa dla wiernych i pielgrzymów odwiedzających to miejsce i uczestniczących tu w Mszach świętych, nabożeństwach i innych wydarzeniach.Wyrażało się to i nadal wyraża w szczególności w przestrzeganiu w Sanktuarium wszystkich dyspozycji kościelnych i państwowych dotyczących zachowania reżimu sanitarnego. Wiemy, że wysiłki te są zauważane i doceniane przez wiernych i pielgrzymów, którzy mimo obiektywnie trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy funkcjonujemy, chętnie odwiedzają nasze Sanktuarium i korzystają tutaj z Sakramentów.
 
Obecnie jesteśmy w przededniu liturgicznych obchodów ku czci św. Jana Pawła II, które w całym Kościele przypadają na najbliższy czwartek, 22 października. Dotychczas zaproponowany program tych uroczystości w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie powstawał i został podany do publicznej wiadomości, kiedy nasze miasto nie było objęte, tzw. czerwoną ani nawet żółtą strefą.
 
Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja epidemiczna dynamicznie się zmienia, a od dzisiaj Kraków znalazł się w tzw. czerwonej strefie, co wiąże się z nowymi ograniczeniami dotyczącymi m.in. zgromadzeń i uroczystości religijnych. Oczywiście wszelkie wymogi w tym zakresie wynikające z zarządzeń władz kościelnych i państwowych zostaną spełnione w naszym Sanktuarium także w czasie obchodów ku czci św. Jana Pawła II w dniu jego liturgicznego wspomnienia. Odpowiednio do tych wymogów zostanie dostosowany program uroczystości. O szczegółach przyjętych rozwiązań będziemy informować na początku tygodnia.
 
Święty Janie Pawle II, módl się za nami i za całym światem.