Aktualności

Msza Święta żałobna ś.p. O. Paschalisa Antoniego Kwoczały OFM

Urodził się 1 lutego 1960 r. w Zdzieszowicach. Do Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 29 sierpnia 1981 roku. Nowicjat odbył w Borkach Wielkich, a pierwsze dwa lata studiów filozoficzno-teologicznych - w WSD w Kłodzku. Na kolejne lata nauki został wysłany do Międzynarodowego Seminarium Franciszkańskiego w Jerozolimie (1984-1988). Tam 29 czerwca 1988 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Po powrocie do Polski był wikariuszem franciszkańskiej parafii w Gliwicach. Wkrótce rozpoczął współpracę z Komisariatem Ziemi Świętej w Krakowie - najpierw jako wicekomisarz (1991-2005), a od 2005 r. jako komisarz Ziemi Świętej. Komisariat Ziemi Świętej zajmuje się propagowaniem miejsc świętych w ziemskiej ojczyźnie Jezusa. Od czasów św. Franciszka z Asyżu stróżami tych miejsc są franciszkanie - bracia mniejsi. Ojciec Paschalis wspierał dzieła duszpasterskie i charytatywne w Izraelu, organizował pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz Egiptu, Grecji, Jordanii, Turcji i Syrii. Prawie całe swoje życie zakonne oddał temu dziełu.

We Mszy będzie można uczestniczyć za pośrednictwem transmisji: LINK DO TRANSMISJI