Aktualności

"Te Deum laudamus" - dziękczynienie za Rok Pański 2014

31 grudnia 2014 roku - na zakończenie starego roku - zostały odprawione uroczyste nieszpory. Liturgii przewodniczył  Wikariusz Biskupi - Kustosz Sanktuarium - ks. Jan Kabziński. W okolicznościowym kazaniu Ks. Kustosz przypomniał niektóre tylko wydarzenia, które miały miejsce w roku 2014. Niewątpliwie najważniejszym z nich była kanonizacja świętego Jana Pawła II. Wspólne świętowanie tej uroczystości odbywało się także w Sanktuarium. Od tego dnia liczba pielgrzymów przybywających do Sanktuarium systematycznie wzrasta. W ciągu minionego roku przybyło do Sanktuarium bardzo wiele zorganizowanych pielgrzymek z parafii, diecezji a także spoza granic Polski. Wśród setek tysięcy pielgrzymów przybywających do Sanktuarium byli m.in. kard. Piero Parolin – sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, Nuncjusz Apostolski w Polsce, Łaciński Patriarcha Jerozolimy abp Fouad Twal, Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i wielu innych pasterzy z Polski. 
Ks. Prałat przypomniał także, że oprócz pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w zorganizowanych grupach, czy pielgrzymkach byli i są nadal Ci, którzy do Domu Jana Pawła II przybywają w każdą niedzielę, a niektórzy nawet codziennie. Wikariusz Biskupi powołując się na konkretne dane oznajmił, że w każdą niedzielę we Mszach św. uczestniczy w Sanktuarium około 5 tys. wiernych. W roku 2014 sakrament chrztu św. przyjęło 77 dzieci; sakrament małżeństwa zawarło 31 par. W minionym roku w Sanktuarium udzielono także sakramentu namaszczenia chorych: przyjęło go 180 osób; odbył się pogrzeb jednej osoby. Liczba Komunii św. udzielonej w minionym roku to ponad 108 000. Ks. Prałat zaznaczył, że te niektóre tylko dane pokazują, że w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II zawiązała się piękna wspólnota przyjaciół Jana Pawła II, którzy przychodzą do Niego, gdyż czują Jego wstawiennictwo w Domu Ojca. O tym także świadczą liczne podziękowania za otrzymane łaski, które są przysyłane na adres Sanktuarium - zaznaczył ks. Kustosz. Na zakończenie kazania Kustosz przypomniał także o inwestycjach budowlanych minionego roku oraz podziękował ofiarodawcom i dobroczyńcom Sanktuarium, którzy przez swoją ofiarę wznoszą dom papieża - światowe Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" 

zdjęcia: ks. Paweł Kummer