Aktualności

Procesja Światła

Procesja Światła została zapoczątkowana 22 października 2011 roku, podczas pierwszej uroczystości odpustowej w Sanktuarium bł. Jana Pawła II, w dniu liturgicznego wspomnienia Papieża Polaka. Czynimy tak każdego 22. dnia miesiąca, gromadząc się w Kościele Relikwii na wspólnej Eucharystii. Po Mszy  przechodzimy z zapalonymi lampionami do stacji Drogi Światła na Placu przed powstającym Centrum "Nie lękajcie się!" rozważając tajemnice różańcowe.

16 października 2002 roku Papież Jan Paweł II ubogacił Różaniec rozważaniem pięciu nowych tajemnic z życia Jezusa Chrystusa. Tajemnice światła skupiają uwagę modlącego się na Chrzcie Jezusa Chrystusa na wydarzeniach w Kanie Galilejskiej, na nauczaniu Zbawiciela, który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia; na przemienieniu na Górze Tabor oraz na ustanowieniu Eucharystii. "Przechodząc od dzieciństwa i życia w Nazarecie do życia publicznego Jezusa – uczył Jan Paweł II – kontemplacja prowadzi nas do tych tajemnic, które ze specjalnego tytułu nazwać można 'tajemnicami światła'. W rzeczywistości całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest «światłością świata» (J 8, 12).