Aktualności

Zaproszenie na Mszę św. i nabożeństwo o uzdrowienie

Msze św. i nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie to spotkania modlitewno - ewangelizacyjne w określonej formule. Rozpoczynają się Mszą św. podczas której uczestniczymy w Męce i Zmartwychwstaniu Jezusa. Eucharystii i nabożeństwom przewodniczy ks. Jan Reczek. Najbliższe spotkanie: sobota, 8 września 2018 r., o godz. 17.00.

"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki. (Hbr 13,8) Uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, wypędzał złe duchy. Dał Apostołom tę samą władzę: Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. (Mk 16, 17-19). Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca" (J 14, 12). 


Po Mszy św. będzie miało miejsce uwielbienie animowane przez diakonię muzyczną w trakcie którego prowadzone będą modlitwy w intencji uzdrowienia zarówno fizycznego - z chorób oraz ich skutków, ale przede wszystkim w intencji uzdrowienia wewnętrznego - dotykającego spraw duchowych. 

Pan Jezus chce przychodzić i uzdrawiać całego człowieka! "Czy wierzysz, że mogę to uczynić?" - pyta każdego z nas (Mt 9,28).

Terminy Mszy św. w roku 2018:  8 września, 24 listopada.

Terminy Mszy św. w roku 2019: 9 II, 27 IV, 8 VI, 28 IX, 23 XI.