Aktualności

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW: DROGA DO ŹRÓDŁA MIŁOŚCI

Drodzy Małżonkowie!
Zapraszamy Was do przeżywania
Pierwszych Piątków Małżonków.

W roku 2018 – DROGA DO ŹRÓDŁA MIŁOŚCI

 

Czytaj więcej...

 

W Kościele Relikwii od godz. 17.00:

• EUCHARYSTIA
• Refleksja nad Encykliką bł. Pawła VI Humanae Vitae
• Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
• Modlitwa w intencjach złożonych przez małżonków
• Modlitwa Małżonków dziękuję, przepraszam, proszę
• Błogosławieństwo Małżonków Najświętszym Sakramentem
 
Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa od godz. 15.00
 
• Zapraszamy do krótkiej, wspólnej modlitwy małżeńskiej  na przygotowanych klęcznikach
• Podczas adoracji można skorzystać z wyłożonych modlitewników
• Małżonkom, przygotowującym się do spowiedzi świętej proponujemy skorzystanie z rachunku sumienia dla dorosłych
 
Podczas PIERWSZYCH PIĄTKÓW MAŁŻONKÓW przy kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa można składać intencje, odczytywane w trakcie Modlitwy Małżonków.
 
Zapraszamy również do składania świadectw o łaskach otrzymanych w małżeństwie.

 

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW – to droga prowadząca od pojednania z Bogiem w Sakramencie Pokuty i Pojednania, poprzez EUCHARYSTIĘ do „rodziny silnej Bogiem.”

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW – to doświadczenie wpływu zbawiennej mocy płynącej z Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz z pełnego udziału w Eucharystii na codzienność życia małżeńskiego i rodzinnego.

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW – to zaczerpnięcie łaski uświęcającej uzdalniającej do większej radości z doświadczanego dobra i pomocnej w dźwiganiu trudności, które po ludzku przerastają człowieka. 

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW – to zaproszenie małżonków do odprawienia Nabożeństwa Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca i możliwość uzyskania związanych z tym łask, o których Pan Jezus zapewnił w  objawieniach św. Małgorzacie Marii Alacoque. 


PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW

 

•    Przyjęcie Komunii świętej wynagradzającej - najistotniejszy akt w Pierwszy Piątek Miesiąca
•    Przystąpienie do Sakramentu Pokuty i Pojednania – może być przed Pierwszym Piątkiem Miesiąca.
•    Modlitwa Litanią do Serca Pana Jezusa oraz Aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
•    Wzajemne przeproszenie i prośba o wybaczenie
•    Wspólna Modlitwa Małżonków do Miłosiernego Ojca

 

Pomocą w przeżywaniu PPM są:

o Pamiątkowy folder z Modlitwą Małżonków do Miłosiernego Ojca (można go zabrać w pierwszy piątek miesiąca w Sanktuarium)
o Formacja małżeńska przygotowana przez Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
o Encyklika Humanae Vitae bł. Pawła VI
 


"Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga!
Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo!
Tylko czyste serce może w pełni służyć drugim!"
św. Jan Paweł II


MODLITWA MAŁŻONKÓW DO MIŁOSIERNEGO OJCA

Miłosierny Ojcze
Święty Boże - Stwórco nieba i ziemi,
który Żywym Płomieniem Miłości zjednoczyłeś nas dwoje w jedno.

Dziękujemy
przez Niepokalane Serce Twojej i naszej Matki, Maryi Dziewicy,
za życie, miłość, miłosierdzie i dar Sakramentu Małżeństwa.

Przepraszamy
za każde odstępstwo od Twojego planu miłości względem nas,
które zadało ranę Twojemu Najświętszemu Sercu.

Prosimy
dopomóż nam zachować czystość serc,
abyśmy potrafili dokonać dzieła miłości, jakim jest małżeństwo.

Przyrzekamy
trwać w wierności, aby nasza miłość nieustannie wzrastała
i coraz czytelniej objawiała tajemnicę Boskiej komunii,
w której żyjesz z Twoim Jednorodzonym Synem w Duchu Świętym
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.