Aktualności

Uroczysta Msza Święta i konsekracja ołtarza w Sanktuarium bł. Jana Pawła II

 

W uroczystościach w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!" uczestniczyli m in. duchowni z Archidiecezji krakowskiej, młodzież, dzieci, mieszkańcy Krakowa oraz pielgrzymi.

W homilii Metropolita krakowski zaznaczył, że od śmierci Ojca Świętego minęło osiem lat, nadal jednak jesteśmy świadkami Jego niezwykłej obecności w wierze i w życiu współczesnego Kościoła. Mówił także o wkładzie, jaki Jan Paweł II wniósł w obalenie totalitarnego systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. „Jan Paweł II nie miał żadnej armii. Nie dysponował zbrojną siłą. Jego orężem była Ewangelia i zawarta w niej prawda o Bogu i człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, a więc powołanym do miłości i do życia w Bogu. Przez cały swój pontyfikat Ojciec Święty głosił niezmordowanie Ewangelię” - podkreślił Kardynał.

Uświadomiliśmy sobie w Krakowie, że naszym przywilejem i obowiązkiem jest zachować, pogłębiać i rozwijać nauczanie Jana Pawła II i jednocześnie przekazać ten dar następnym pokoleniom. Dlatego realizujemy ambitny projekt, wznosząc Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” - kontynuował kard. Dziwisz.

Jego zdaniem Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” wpisuje się w dzieło nowej ewangelizacji, dla którego opoką, fundamentem, punktem odniesienia jest dziedzictwo wiary, świętości i nauczania bł. Jana Pawła II. "Chcemy docierać do szukających prawdy i sensu życia. Chcemy docierać do obojętnych i wątpiących, pokazując im, że warto postawić na Chrystusa, że warto i trzeba na Nim budować, bo tylko On ma słowa życia wiecznego” - mówił. 

W czasie Eucharystii kard. Stanisław Dziwisz pobłogosławił ołtarz eucharystyczny w Kościele Relikwii, w którym obecnie sprawowane są Msze św. Po zaplanowanym na dzień 23 czerwca br. uroczystym poświęceniu Kościoła Górnego, celebracja Mszy św. będzie się dokonywała w tej części świątyni.

Hierarcha skierował do wszystkich wiernych, w sposób szczególny do rodzin z dziećmi, zaproszenie do częstego nawiedzania Sanktuarium. Zachęcał również, abyśmy w Roku Wiary, ogłoszonym jeszcze przez Ojca Świętego Benedykta XVI, który w obliczu słabnących sił postanowił służyć Kościołowi swoją modlitwą, milczeniem i cierpieniem, radowali się z pontyfikatu Papieża Franciszka, który zdobywa sobie ludzkie serca swoją pokorą, ubogim i prostym stylem życia.

***

Msza św. w Sanktuarium bł. Jana Pawła II pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza połączona z błogosławieństwem ołtarza eucharystycznegoorazkoncerty w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II pod Oknem Papieskim i wFilharmonii - to wydarzenia, które odbyły się w Krakowie w ramach obchodów 2. rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II.