Aktualności

Msza Święta i pogrzeb Ś.P. kardynała Stanisława Nagy'ego

11 czerwca 2013 roku w Sanktuarium bł. Jana Pawła II, pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza - metropolity warszawskiego, byłego krakowskiego biskupa pomocniczego, odprawiona została Msza Święta i pogrzeb zmarłego 5 czerwca kardynała Stanisława Nagy'ego.

Słowo wstępne wygłosił metropolita krakowski - kardynał Stanisław Dziwisz. W uroczystości udział wzięli ponadto kardynałowie; Franciszek Macharski, Henryk Gulbinowicz, Marian Jaworski oraz wielu arcybiskupów i biskupów, kapłanów ze zgromadzeń zakonnych i diecezjalnych, sióstr, przedstawiciele władz państwowych i licznie zgromadzeni wierni.

W homilii abp Józef Michalik, powołując się na słowa z dzisiejszej ewangelii, podkreślił konieczność pokory w dążeniu do Królestwa Bożego. Stawiał pytania o cel życia, o życie po śmierci, wskazując jednocześnie źródło odpowiedzi. Ksiądz arcybiskup nakreślił inny wymiar przejścia do Domu Ojca, ukazał śmierć jako nowy etap historii każdego człowieka, podając za przykład Ojca Świętego bł. Jana Pawła II.

Opowiadając z głębokim uczuciem o zmarłym kardynale Stanisławie Nagy'm, przypomniał o Jego wielkiej przyjaźni z błogosławionym Papieżem. Abp Józef Michalik poprowadził obecnych na uroczystości przez 92 lata życia kardynała, od dnia narodzin w Bieruniu Starym, przez trudny czas II wojny światowej i późniejszego komunizmu, wstąpienie wraz z bratem Franciszkiem do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie i studiów na KUL. "Ksiądz Profesor Nagy reprezentował sobą poważny warsztat naukowy i był - jak wspominają jego uczniowie - nauczycielem i mistrzem wymagającym. Wiedział bowiem, że racjonalna troska o fundamenty wiary jest dla każdej religii sprawą pierwszorzędnego znaczenia. Wiedział też, że rozum i wiara nie sprzeciwiają się sobie, ale wspierają wzajemnie, wyrastając z jednego źródła prawdy. Tej przyrodzonej, sprawdzalnej umysłem myślącego człowieka i tej wiecznej, nadprzyrodzonej, której źródłem jest Bóg..." - mówił dalej Kaznodzieja.

Na zakończenie homilii dziękował za kapłaństwo Ś.P. Kardynała Stanisława Nagy'ego. Podkreślił, że było wypełnione troską o uświęcenie świata, modlitwą i wynagradzaniem za zło i grzechy ludzi.

 

FOTOGALERIA