Aktualności

Poświęcenie kościoła bł. Jana Pawła II z udziałem Episkopatu

Z udziałem Episkopatu Polski poświęcony został w niedzielę 23 czerwca 2013 kościół bł. Jana Pawła II w Sanktuarium bł. Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie.

- Świątynia ta, wraz z całym Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" jest przede wszystkim wyrazem wdzięczności Bogu za wyjątkowego syna narodu polskiego, który w naszym pokoleniu został następcą św. Piotra, pasterzem Kościoła powszechnego i duchowym przywódcą współczesnego świata - podkreślił metropolita krakowski na początku Mszy Świętej.
Jak zaznaczył, wzniesiona w Krakowie świątynia i powstające stopniowo Centrum Jana Pawła II przygotowują wiernych do kanonizacji błogosławionego Papieża. - Modlimy się również dzisiaj o dar tej kanonizacji, ufając, że nastąpi ona w niedługim czasie - mówił hierarcha.

- To duchowy testament błogosławionego Jana Pawła II stał się fundamentem tutejszego Centrum, tu będziemy zawsze wolni od lęku i tu będziemy się starać uwalniać ludzi od lęku i zagrożeń współczesnego świata - dodał.
Metropolita krakowski wyraził radość, że w całej Polsce powstają inicjatywy zmierzające do uczczenia pamięci Jana Pawła II. Sprecyzował, że ma na myśli powstające; Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie i kościół bł. Jana Pawła II w Toruniu, który buduje Rodzina Radia Maryja. - Razem chcemy dziękować Bogu za ten wielki pontyfikat i razem chcemy iść drogą uczniów Chrystusa, jaką nam wskazał Jan Paweł II na XXI wiek - zaznaczył.

W wygłoszonej homilii biskup diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy podkreślił, że poświęcona w niedzielę świątynia dedykowana Janowi Pawłowi II, razem ze znajdującą się obok Bazyliką Bożego Miłosierdzia, stanowią ważne miejsce dla pobożności współczesnego człowieka. - Można powiedzieć, że od błogosławionego Jana Pawła II droga będzie prowadzić do Miłosierdzia Bożego i odwrotnie - zaznaczył.
- Mamy przed oczyma niezwykłe dzieła Jana Pawła II, apostoła Bożego Miłosierdzia, które dokonał na ziemi i wciąż dokonuje w niebie. Odegrały one decydującą rolę w dziejach współczesnego Kościoła i wytyczyły drogę na przyszłość - dodał bp Rakoczy.
Mówiąc o wyjątkowym przesłaniu papieża Polaka skierowanym do ludzi młodych podkreślił, że w swoim nauczaniu starał się on ochraniać młodych ludzi przed "ateistyczną indoktrynacją i zgubnymi drogami życia".
"Dawał odpowiedź na uniwersalne pytania, wyzwania i problemy, które najbardziej niepokoją młodego człowieka".

Podczas niedzielnej uroczystości 50-lecie przyjęcia święceń kapłańskich obchodzili: metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Jan Zając i biskup diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy. Była to także 25. rocznica sakry biskupiej metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza i biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej Jana Szkodonia. Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich obchodził biskup Grzegorz Ryś, zaś 20-lecie kapłaństwa świętował biskup Damian Muskus (obaj z archidiecezji krakowskiej). List gratulacyjny nadesłał papież Franciszek.

Po mszy odbyło się otwarcie Muzeum Jana Pawła II w tymczasowej siedzibie, ponieważ właściwy budynek znajduje się w budowie. Prezentuje ono pamiątki i przedmioty osobiste papieża. Również po mszy na terenie sanktuarium rozpoczął się piknik rodzinny oraz pokaz papieskich samochodów, w tym repliki Stara, którym Jan Paweł II podróżował podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.

Źródło: PAP

Galeria 1

Galeria 2