Nabożeństwo do św. Charbela - każdego 28. dnia miesiąca

Wszystkich czcicieli św. Charbela zapraszamy do naszego sanktuarium na...

Relikwie św. Charbela już na Białych Morzach

Ponad 3 tys. osób obecnych na Mszy św. oklaskami...

Zaproszenie na Mszę św. i nabożeństwo o uzdrowienie

Msze św. i nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie to...

0123
MSZE ŚW. W SANKTUARIUM

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

8:00, 9:30, 11:00 (dzieci),

12:30, 17:00

DNI POWSZEDNIE

8:00, 10:00, 12:00, 17:00

 

GODZINY OTWARCIA

7:30 - 18:00 (zima)

7:30 - 19:00 (lato)

Czytaj więcej

Aktualności

Zakończenie roku formacji ministrantów

Dzisiaj, podczas spotkania podsumowującego cały rok pracy i formacji ministrantów, ks. Krzysztof - ich opiekun przedstawił wyniki punktacji generalnej za służenie w roku szkolnym 2016/2017. Wszyscy ministranci zostali obdarzeni upominkami, które są skromnym dowodem wdzięczności za ich posługę przy Sanktuarium. 

Świętowanie oktawy Bożego Ciała

„Pobożne uczestnictwo wiernych w procesji eucharystycznej w uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest łaską od Pana, która co roku napełnia radością wszystkich biorących w niej udział” pisał św. Jan Paweł Wielki w encyklice "Ecclesia de Eucharistia". Przedłużeniem uroczystości Bożego Ciała jest uczestniczenie w procesjach eucharystycznych podczas oktawy. 

Procesja Bożego Ciała na Białych Morzach

Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24).

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Czyż nie powinniśmy sobie dziś zrobić rachunku sumienia z naszej postawy wobec naszych bliźnich, z którymi uczestniczymy w tej samej Eucharystii, przyjmujemy tę samą Komunię świętą? – pytał dzisiaj kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.