Uncategorised

Refleksja wprowadzająca

DROGA DO ŹRÓDŁA MIŁOŚCI

 

Kochani Małżonkowie!

To, że wszyscy wstępujący  w związek małżeński chcą być szczęśliwi - to oczywiste. Jednak same dobre pragnienia nie wystarczą. Mężowie i żony koniecznie potrzebują współpracować z łaską uświęcającą oraz stale formować się w swoich małżeństwach, aby czynić się codziennie zdolnymi dochowywać wierności przysiędze małżeńskiej, jaką złożyli sobie w dniu przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Powinni oni stale pomagać sobie nawzajem w odkrywaniu, a następnie w realizacji małżeństwa w sposób, jaki w Swoim zamyśle przewidział Bóg dla małżonków. Dotyczy to absolutnie wszystkich małżonków - nie tylko tych skonfliktowanych czy będących w głębokim kryzysie, ale również tych, którzy aktualnie w swoich małżeństwach mają się bardzo dobrze.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie już od dwóch lat we współpracy z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Krakowskiej organizuje dla  małżonków tzw. Pierwsze Piątki Małżonków, celebrowane – jak nazwa wskazuje – w każdy pierwszy piątek miesiąca. Głównym celem, jaki od początku przyświeca tej inicjatywie jest chęć niesienia pomocy małżonkom we wzrastaniu w miłości do Boga i współmałżonka oraz w budowaniu „rodziny Bogiem silnej”.   

W związku z przypadającą w 2018 roku 50. rocznicą ukazania się encykliki bł. Pawła VI Humanae vitae - jednej z najcenniejszych pereł Nauczania Kościoła o prawdzie dotyczącej małżeńskiej miłości - to właśnie na kanwie tego dokumentu będą głoszone kazania podczas Mszy świętych w ramach tegorocznego cyklu Pierwszych Piątków Małżonków. Obchodzenie półwiecza istnienia encykliki Humanae vitae jest wspaniałą okazją, aby należycie zgłębić zawartą w niej naukę. Jest to tym bardziej pilne, że nie jest ona wystarczająco znana, a co więcej, jest nawet przez niektórych kontestowana. Konsekwencje tego są aż nazbyt bolesne nie tylko dla ogromnej ilości małżonków i ich rodzin, ale również dla całego Kościoła. Niestety, kryzysy współczesnych relacji małżeńskich bardzo często mają swój początek w świadomym lub nieświadomym rozmijaniu się w małżeńskim życiu z nauką zawartą w ponadczasowej encyklice bł. Pawła VI. 

W roku 2018 podczas Pierwszych Piątków Małżonków tematem przewodnim podejmowanym w świetle profetycznej i ponadczasowej encykliki Humanae vitae jest DROGA DO ŹRÓDŁA MIŁOŚCI. Dlatego też do uczestnictwa w nich zaproszeni są wszyscy małżonkowie. Zarówno ci, którzy realizując powołanie do małżeństwa czynią to niejako po omacku, ciągle poszukując niezawodnej drogi do prawdziwej miłości małżeńskiej, jak również ci, którzy już ją  odnaleźli, ale są zatroskani o to, aby nigdy z niej nie zboczyć. 

Dla chrześcijańskich małżeństw małżeńską drogą do źródła miłości, którym jest wieczna miłość Boga, jest małżeńska relacja miłości. O tym, że nie jest to droga łatwa, nikogo nie trzeba przekonywać. W Tryptyku rzymskim św. Jan Paweł II zapisując słowa: „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”, ukazał prawdę dotyczącą drogi do Źródła. „Iść do góry” oznacza nieunikniony trud, a „pod prąd” znaczy - zmagać się ze wszystkim, co miłością nie jest. Chcąc jednak dojść do źródła trzeba pamiętać, że oprócz kroczenia właściwą drogą niezbędna jest także siła, aby nie ustać w drodze. Z tego właśnie powodu nieocenioną wartość dla pragnących przeżywać małżeństwo w sposób piękny i zarazem płodny ma zarówno odzyskiwanie stanu łaski uświęcającej w sakramencie pokuty, jak również podtrzymywanie tego stanu łaski poprzez częste przyjmowanie Komunii Świętej.

Dodatkową zachętą do uczestnictwa w Pierwszych Piątkach Małżonków niech będą wypowiedzi trzech papieży nawiązujące do encykliki bł. Pawła VI Humanae vitae - o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. 

Papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia napisał: „Trzeba odkryć na nowo orędzie encykliki Humanae vitae”.

Benedykt XVI natomiast, przy okazji obchodów 40. rocznicy ukazania się encykliki Humanae vitae powiedział: „To, co było prawdą wczoraj, pozostaje prawdą i dzisiaj. Prawda wyrażona w Humanae vitae nie ulega żadnym zmianom”.
 
Z kolei św. Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał odnosząc się do encykliki o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego w nieznanym wstępie do tego dokumentu, stwierdził: „Encyklika Humanae vitae zawiera nie tylko przejrzyste i wyraźne normy dotyczące życia małżeńskiego, świadomego rodzicielstwa i słusznej regulacji poczęć, lecz wskazuje też przy pomocy tych norm na wartości”, a później już jako papież dopowiedział: „Nauka Humanae vitae dotyka bowiem istotnych aspektów tego doświadczenia, które małżonkowie mają przeżywać jako własną drogę do świętości”.

Tym, co w 2018 roku Pierwszym Piątkom Małżonków nadaje wyjątkowo szczególny charakter, zwłaszcza dla małżonków z archidiecezji krakowskiej, jest fakt, że wpisują się one dodatkowo w jubileusz 50-lecia istnienia Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej powołanego przez ks. kard. Karola Wojtyłę, którego stałym elementem obok Pierwszych Piątków Małżonków w krakowskim sanktuarium św. Jana Pawła II będą comiesięczne celebracje miłości małżeńskiej i Sakramentu Małżeństwa w wybranych kościołach archidiecezji krakowskiej.

Zapraszając na Pierwsze Piątki Małżonków, a także  celebracje miłości małżeńskiej i prosząc jednocześnie o zachęcanie innych do uczestnictwa w nich, wierzymy głęboko, że światło prawdy o małżeńskiej miłości zawarte w encyklice Humanae vitae, a także niezawodne wstawiennictwo bł. Pawła VI i św. Jana Pawła II realnie będzie pomagało  wszystkim małżonkom pomyślnie realizować Boży projekt na całe życie, jakim jest małżeństwo. 


Marta i Henryk Kuczajowie