Duszpasterstwo

Chór "Nie lękajcie się!"

„Trzeba modlić się do Boga nie tylko formułami poprawnymi teologicznie, 
ale również w sposób piękny i dostojny. 
Wspólnota chrześcijańska musi dokonać rachunku sumienia, 
aby w coraz większym stopniu powracało do liturgii 
piękno muzyki i śpiewu”.

św. Jan Paweł II

 

Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie "Nie lękajcie się!” powstał w 2012 roku z inicjatywy ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Kustosza Sanktuarium ks. Prałata Jana Kabzińskiego. Misję jego założenia otrzymał ks. Jan Bierowiec, jeden z duszpasterzy Sanktuarium, który jednocześnie pełni funkcję Moderatora Diecezjalnej Diakonii Muzycznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej.

Do współpracy w tworzeniu i prowadzeniu chóru został poproszony p. Marek Kluza, dyrygent i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. W swoim dorobku ma on m. in. założenie Chóru Kameralnego Cantores Cracovienses. Od 1989 roku pracuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, gdzie obecnie jest dyrygentem orkiestr dziecięcych, chóru II st. i zespołu wokalnego. Przez ok. 15 lat był chórmistrzem i zastępcą dyrektora Chóru Polskiego Radia. Od 2006 roku związał się z Operą Krakowską, pracując na początku jako kierownik Chóru Opery Krakowskiej, a następnie kierownik Chóru  Dziecięcego. 

Pierwsze spotkanie chóru, na które przyszło 30 osób, odbyło się 10 stycznia 2012 roku. Jego członkowie wywodzą się z różnych parafii Krakowa i podkrakowskich miejscowości. Głównym zadaniem zespołu chórzystów jest oprawa muzyczna niedzielnej liturgii Mszy św. oraz uroczystości odbywających się w Sanktuarium. Chór śpiewa muzykę sakralną  a cappella. Współpracuje również z Krakowską Młodą Filharmonią Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Efektem tej współpracy były koncertowe wykonania „Requiem” G. Faure oraz polskich kolęd i pastorałek. Godne odnotowania są również doświadczenia zespołu związane z uczestnictwem w Muzycznej Drodze Krzyżowej, a także w spektaklu krakowskiego teatru Hagiograf im. Św. Teresy z Lisieux.

Praca i zaangażowanie jakie wkładają dyrygent oraz członkowie chóru w doskonalenie wokalnych umiejętności, podnoszenie artystycznego wyrazu śpiewanych pieśni i możność pełnienia posługi w tak szczególnym miejscu jakim jest Sanktuarium Świętego Jana Pawła II sprawiły, że zespól zyskał charakter wspólnoty. Opiekę duszpasterską nad nią sprawuje ks. Jan Bierowiec. 

Raz w roku odbywają się wyjazdowe warsztaty, podczas których chórzyści szlifują swoje umiejętności wokalne, a w czasie wolnym od prób, pogłębiają duchowy rozwój tak indywidualny jak wspólnotowy. To również czas na zacieśnianie  więzi i radość ze wspólnej zabawy.

Drzwi sanktuaryjnego chóru są otwarte dla wszystkich, którzy umiłowali liturgię i są chętni do zespołowego śpiewania. Próby odbywają się w każdy wtorek w godzinach 18.30-21.00 w budynku Wolontariatu przy Sanktuarium. W III czwartki miesiąca ma miejsce wspólna Eucharystia w Kaplicy Kapłańskiej przy relikwiach św. Jana Pawła II.

Zobacz także