Duszpasterstwo

Chór "Nie lękajcie się!"

Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie "Nie lękajcie się!” powstał w 2012 roku z inicjatywy ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Kustosza Sanktuarium ks. Prałata Jana Kabzińskiego. Misję jego założenia otrzymał ks. Jan Bierowiec.  Do 2017 r. sprawował on opiekę duszpasterską nad chórem.

Od początku powstania, chórem kieruje Marek Kluza, dyrygent i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, założyciel Chóru Kameralnego Cantores Cracovienses. Od 1989 roku pracuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, gdzie jest dyrygentem orkiestr dziecięcych, chóru II st. i zespołu wokalnego. Przez 15 lat był chórmistrzem i zastępcą dyrektora Chóru Polskiego Radia. Od 2006 roku związał się z Operą Krakowską, pracując na początku jako kierownik Chóru Opery Krakowskiej, a następnie kierownik Chóru  Dziecięcego. Od 2010 roku jest wykładowcą muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pierwsze spotkanie chóru odbyło się 10 stycznia 2012 roku. Jego członkowie wywodzą się z różnych parafii Krakowa i podkrakowskich miejscowości. Głównym zadaniem zespołu jest udział w  niedzielnej liturgii mszy św. oraz uroczystościach odbywających się w Sanktuarium. 

Chór współpracuje również z Krakowską Młodą Filharmonią Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Efektem tej współpracy są koncertowe wykonania „Requiem” G. Faure, "Glorii" A. Vivaldiego oraz polskich kolęd, a także pieśni maryjnych. W 2017 r. - wraz Krakowską Młodą Filharmonią oraz Bocheńskim Chórem Kameralnym "Salt Singers" - zespół nagrał płytę z tradycyjnymi pieśniami maryjnymi w opracowaniu Tomasza Chmiela. Godne odnotowania są również doświadczenia chóru,  związane z corocznym uczestnictwem w Muzycznej Drodze Krzyżowej, a także w spektaklu krakowskiego teatru Hagiograf im. Św. Teresy z Lisieux. Do ważniejszych wydarzeń w kalendarium chóru należy udział w mszy świętej sprawowanej w Sanktuarium przez Papieża Franciszka w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Praca i zaangażowanie jakie wkładają dyrygent oraz członkowie chóru w doskonalenie wokalnych umiejętności, podnoszenie artystycznego poziomu śpiewanych pieśni i pełnienie posługi w tak szczególnym miejscu jakim jest Sanktuarium Świętego Jana Pawła II sprawiły, że zespół zyskał charakter wspólnotowy.
 
Próby chóru odbywają się w każdy wtorek w godzinach 19.00-21.30 w budynku Wolontariatu przy Centrum „Nie lękajcie się!”. Raz w roku odbywają się wyjazdowe warsztaty, podczas których chórzyści szlifują swoje umiejętności wokalne. Raz w miesiącu ma miejsce wspólna Eucharystia w Kaplicy Kapłańskiej przy relikwiach św. Jana Pawła II.

 

 

 

Zobacz także