Intencje

INTENCJE MSZALNE 27 IX - 4 X 2015 r.

Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje ciągle aktualna: „Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której «na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus», dokonuje się dzieło naszego odkupienia” (KKK 1364). Msza Święta uobecnia Ofiarę Krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców (KKK 1366).

 


26. NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 IX 2015 R.

  8.00    W 4. rocz. ślubu Agnieszki i Łukasza dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże;

  8.00    †† Weronika i Karol Papież przebłagalna za wszelkie grzechy z prośbą o zbawienie i  radość 
             wieczną (greg. 27)

  9.30    †† Jerzy Kurleto i zmarli rodzice; 
  
11.00    W intencji Małgorzaty i Krzysztofa w 10. rocz. ślubu dziękczynna z prośbą o Boże 
             błogosławieństwo;

12.30    W intencji próśb i podziękowań składanych przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz w intencji 
             Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego Sanktuarium; 

17.00    O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mirka i Natalii oraz dla rodziców;

PONIEDZIAŁEK – 28 IX 2015 R.

  8.00    Dziękczynna w 15. rocz. ślubu Joanny i Krzysztofa Gacek; 

10.00    †† Bronisława (f) i Zbigniew Kończukowscy;
  
12.00    †† Weronika i Karol Papież przebłagalna za wszelkie grzechy z prośbą o zbawienie i  radość 
             wieczną (greg. 28);

17.00    O uzdrowienie z ciężkiej choroby i powrót do zdrowia Filipa Junger oraz za † Krzysztofa Smok;

17.00    O zdrowie, błogosławieństwo Boże i siły w nauce dla Tomasza;

WTOREK – 29 IX 2015 R.

  8.00    Dziękczynna za ukończenie matury dla Anety z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże; 

10.00    Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o Boże błogosławieństwo dla Rodziny Pudzisz; 

12.00    Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze dla Doroty i Stanisława w 25. rocz. ślubu;

17.00    †† Weronika i Karol Papież przebłagalna za wszelkie grzechy z prośbą o zbawienie i  radość 
             wieczną (greg. 29);

17.00    Do św. Jana Pawła II o opiekę i wstawiennictwo w sprawie odrodzenia się wzajemnej miłości 
             z woli Bożej między Jankiem i Sylwią, o wspólne szczęśliwe życie małżeńskie i rodzinne 
             we wzajemnym poszanowaniu, by Bóg pomógł rozwiązać bardzo trudną sprawę i dokonał 
             całkowitej przemiany ich obojga;

ŚRODA – 30 IX 2015 R. 

  8.00    †† Weronika i Karol Papież przebłagalna za wszelkie grzechy z prośbą o zbawienie i  radość 
             wieczną (greg. 30); 

  8.00    O zdrowie, opiekę Bożą i wstawiennictwo św. Jana Pawła II dla Czesławy Wójcik;

10.00    † Władysław w 21. rocz. śmierci;

12.00    O zdrowie i udaną operację dla Arnolda oraz o zdrowie dla dzieci; 

17.00    W intencji Piotra i Patrycji o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo 
             Matki Bożej i św. Jana Pawła II (intencja od sąsiadów);


CZWARTEK – 1 X 2015 R. 
  
  8.00    Dziękczynna za znalezienie pracy dla Dariusza z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże; 

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 1);

12.00    † Eugeniusz Szeląg (intencja od Józefa Wójtowicza z rodziną);

17.00    †† Marta Madej w 2. rocz. śmierci oraz Emilia, Anna i Józef;

17.00    † Mieczysław Stalmach;

PIĄTEK – 2 X 2015 R.

  8.00    O błogosławieństwo Boże dla całej rodziny;

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 2);

12.00    †† Jan i Elżbieta Faber;
  
17.00    Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże w 5. rocz. ślubu Magdaleny i Macieja;

17.00    W intencji Grażyny o dary Ducha Świętego;

SOBOTA – 3 X 2015 R.

  8.00    Dziękczynno-błagalna za ocalenie i dalszą opiekę dla Marty;

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 3); 

12.00    † Zofia Kurdziel w 8. rocz. śmierci; 

17.00    W 50. rocz. ślubu Salomei i Włodzimierza o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę na wspólne 
             lata dalszego życia;

27. NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 X 2015 R.

  8.00    †† Stefania, Wojciech i Piotr;

  9.30    † Mirosława Wilczyńska;

  9.30    O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny Brzezickich; 
  
11.00    † Maria Janas w 9. rocz. śmierci;

12.30    W intencji próśb i podziękowań składanych przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz w intencji 
             Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego Sanktuarium; 

17.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 4);