Intencje

INTENCJE MSZALNE 4 X - 11 X 2015 r.

Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje ciągle aktualna: „Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której «na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus», dokonuje się dzieło naszego odkupienia” (KKK 1364). Msza Święta uobecnia Ofiarę Krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców (KKK 1366).

 

 

27. NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 X 2015 R.

  8.00    †† Stefania, Wojciech i Piotr;

  9.30    † Mirosława Wilczyńska;

  9.30    O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny Brzezickich; 
  
11.00    † Maria Janas w 9. rocz. śmierci;

12.30    W intencji próśb i podziękowań składanych przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz w intencji Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego Sanktuarium; 

17.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 4);

PONIEDZIAŁEK – 5 X 2015 R.

  8.00    †† Cecylia i Karol Grzybacz; 

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 5);
  
12.00    O dary Ducha Świętego dla synów: Konrada, Bartłomieja i Dawida;

17.00    †† Zofia i Franciszek Guła;

17.00    † Mieczysław Stalmach;

WTOREK – 6 X 2015 R.

  8.00    † Zofia Grzesiek (nazwisko) w 14. rocz. śmierci; 

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 6); 

12.00    W intencji wynagradzającej za grzechy;

17.00    O dary Ducha Świętego dla synów: Konrada, Bartłomieja i Dawida;

17.00    W 25. rocz. ślubu Beaty i Tomasza dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże;

ŚRODA – 7 X 2015 R. 

  8.00    †† Maria i Jan Dobosz; 

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 7);

12.00    †† Jadwiga i Janina;

17.00    O dary Ducha Świętego dla synów: Konrada, Bartłomieja i Dawida; 

17.00    Dziękczynno-błagalna w 15. rocz. sakramentu małżeństwa Sylwii i Dominika z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci;


CZWARTEK – 8 X 2015 R. 
  
  8.00    Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę dla Domu dziennego pobytu „Rodzina” Caritas diecezji gliwickiej; 

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 8);

12.00    O dary Ducha Świętego dla synów: Konrada, Bartłomieja i Dawida;

17.00    † Tadeusz Śliwiński o spokój duszy;

17.00    W 7. rocz. urodzin Bartosza oraz 3. rocz. urodzin Maciusia o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodziców;

PIĄTEK – 9 X 2015 R.

  8.00    †† Wiesław i Jan Faber;

  8.00    Dziękczynna za opiekę i otrzymane łaski przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II dla Rodziny Domoradzkich;

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 9);

12.00    O łaskę zdrowia dla Marii oraz za †† Andrzeja i Tomasza;
  
17.00    †† Za wypominanych;

17.00    O dary Ducha Świętego dla synów: Konrada, Bartłomieja i Dawida;

SOBOTA – 10 X 2015 R.

  8.00    O dary Ducha Świętego dla synów: Konrada, Bartłomieja i Dawida;

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 10); 

12.00    † Maria Igielska; 

17.00    O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Patryka u progu dorosłości z okazji 18. rocz. urodzin;

28. NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 X 2015 R.

  8.00    † Stefan Stryszowski w 18. rocz. śmierci;

  8.00    Dziękczynna za łaskę życia i zdrowia z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Józefa w 70. rocz. urodzin;

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 11); 
  
11.00    Dziękczynno-błagalna w dniu urodzin Joanny z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i rodziny;

12.30    W intencji próśb i podziękowań składanych przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz w intencji Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego Sanktuarium; 

17.00    Dziękczynna w 1. rocz. sakramentu małżeństwa Sebastiana i Natalii za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II;