Intencje

INTENCJE MSZALNE 18 X - 25 X 2015 r.

Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje ciągle aktualna: „Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której «na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus», dokonuje się dzieło naszego odkupienia” (KKK 1364). Msza Święta uobecnia Ofiarę Krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców (KKK 1366).

 


29. NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 X 2015 R. 

  8.00    W 3. rocz. urodzin Dawidka dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne 

             łaski przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II;

  9.30    † Stanisława (f) Nowak (greg. 18); 

11.00    W 7. rocz. urodzin Rafałka z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże 

             błogosławieństwo i zdrowie;

12.30    W intencji próśb i podziękowań składanych przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz w intencji 

             Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego Sanktuarium; 

12.30    Dziękczynna w 25. rocz. ślubu Bożeny i Stanisława Homoncik z prośbą o potrzebne łaski i Boże 

             błogosławieństwo;

17.00    † Magdalena Wyżga w 6. rocz. śmierci;

PONIEDZIAŁEK – 19 X 2015 R. 

  8.00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Grażyny i Romana 

             w 20. rocz. ślubu oraz Małgorzaty i Romana w 25. rocz. ślubu; 

  8.00    O zdrowie i opiekę dla członków Koła emerytów i rencistów NSZZ Solidarność pracowników 

             oświaty z Jarosławia;

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 19);

12.00    O zdrowie i prawidłowy rozwój dla Antosia;

17.00    Dziękczynna za 25 lat kapłaństwa ks. Edwarda z prośbą o dalsze łaski na kolejne lata życia 

17.00    † Ludwik Pulchny;

WTOREK – 20 X 2015 R. 

  8.00    O nową, lepszą pracę dla Jacka; 

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 20); 

12.00    Dziękczynno-błagalna w intencji całej Rodziny Dyczewskich;

17.00    † Eugeniusz Czopek w 2. rocz. śmierci;

17.00    W 53. rocz. ślubu Anny i Władysława oraz ich dzieci z rodzinami o Boże błogosławieństwo, 

             zdrowie i potrzebne łaski;

ŚRODA – 21 X 2015 R. 

  8.00    O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kamili; 

  8.00    W dniu imienin Urszuli o Boże błogosławieństwo, powrót do zdrowia i potrzebne łaski;

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 21);

12.00    †† Urszula, mąż Stanisław Rataj, Helena, Zygmunt i Ryszard Sady;

17.00    O mądrość i dary Ducha Świętego w podjęciu decyzji przez Ewę oraz o zdrowie i Boże 

             błogosławieństwo; 

17.00    †† Aniela i Marcin;

CZWARTEK – 22 X 2015 R. 

  8.00    Dziękczynno-błagalna przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jana Pawła II o zdrowie 

             i błogosławieństwo Boże dla Andrzeja i dzieci; 

  8.00    O zdrowie dla córki Moniki przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II;

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 22);

10.00    W 10. rocz. ślubu Joanny i Tomasza Kominek dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

             Boże dla całej rodziny;

17.00    O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny i Tymoteusza Aleksandrowicz w 10. rocz. 

PIĄTEK – 23 X 2015 R. 

  8.00    †† Zofia Kusiak i Zofia Świąs;

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 23);

12.00    O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii i Czesława Godziek;

17.00    †† Janusz i Józef Gondek o radość życia wiecznego;

17.00    O uratowanie małżeństwa Agnieszki i Piotra oraz nawrócenie dla Jana;

SOBOTA – 24 X 2015 R. 

  8.00    O zdrowie, znalezienie dobrej pracy i potrzebne łaski dla Katarzyny;

10.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 24); 

12.00    † Dorota Strzała; 

17.00    † Urszula o radość życia wiecznego oraz błogosławieństwo Boże dla Józefa w 85. rocz. urodzin;

30. NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 X 2015 R. 

  8.00    † Stanisław Słonka;

  8.00    † Stanisława (f) Nowak (greg. 25); 

  9.30    †† Zofia i Stanisław Gradzi;

11.00    W 20. rocz. sakramentu małżeństwa Pawła i Barbary dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

             o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne dary przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II;

12.30    W intencji próśb i podziękowań składanych przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz w intencji 

             Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego Sanktuarium; 

17.00    W 46. rocz. ślubu Marii i Kazimierza z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i wstawiennictwo 

             św. Jana Pawła II;