Intencje

INTENCJE MSZALNE 3 I - 10 I 2016 r.

Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje ciągle aktualna: „Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której «na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus», dokonuje się dzieło naszego odkupienia” (KKK 1364). Msza Święta uobecnia Ofiarę Krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców (KKK 1366).

 


2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 3 I 2016 R.

  8.00    †† Zofia i Franciszek Sroka oraz Leszek syn i Józef Hajduga;

  9.30    Z okazji urodzin Magdaleny o Boże błogosławieństwo w życiu; 


  9.30    O łaskę cudownego uzdrowienia dla Bogdana;
  
11.00    O łaskę zdrowia dla Igorka;

12.30    W intencji próśb i podziękowań składanych przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz w intencji Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego Sanktuarium; 

12.30    O uzdrowienie i błogosławieństwo dla mojego syna Dawida

17.00    † Teresa Ruszaj (greg. 3);

PONIEDZIAŁEK – 4 I 2016 R.

  8.00    † Teresa Ruszaj (greg. 4); 

10.00    Z okazji 3. urodzin Zuzi o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rozwoju;
  
12.00    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy i Henryka;

17.00    W podziękowaniu za dobre wyniki badań z prośbą o błogosławieństwo Boże i dalsze zdrowie;

17.00    O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii i Romana;

WTOREK – 5 I 2016 R.

  8.00    O Boże błogosławieństwo i opiekę św. Jana Pawła II na drodze małżeństwa Krystyny i Adama Płatek; 

10.00    † Teresa Ruszaj (greg. 5); 

10.00    † Maciej Gąsiorski;

12.00    W intencji Panu Bogu wiadomej;

17.00    † Zygmunt Potera;

17.00    Za dusze w czyśćcu cierpiące;

ŚRODA – 6 I 2016 R.  UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

  8.00    O łaskę pomocy w załatwieniu pewnych Panu Bogu wiadomych spraw oraz w pewnych intencjach; 

  8.00    † Teresa Ruszaj (greg. 6);

  9.30    † Bogdan Kurdyś;

11.00    Dziękczynna w 18. rocz. ślubu Marzeny i Marka z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci;

12.30    †† Tadeusz Porębski w 5. rocz. śmierci oraz Stefania i Karol Urych;

12.30    W 44. rocz. ślubu Marii i Andrzeja z podziękowaniem za dotychczasową opiekę z prośbą o dalsze łaski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II;

17.00    O wsparcie w chorobie dla Krzysztofa oraz zdrowie i siły dla Hanny;


CZWARTEK – 7 I 2016 R. 
  
  8.00    Dziękczynna za udaną operację z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne łaski dla Stanisława;

 8.00    O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pielgrzymów i ich rodzin z Parafii św. Stanisława, biskupa i męczennika z Tumlin;
 
10.00    W 39. rocz. ślubu Marii i Jerzego oraz w 13. rocz. ślubu Justyny i Andrzeja o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski;

12.00    O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rodziny Bajer;

17.00    † Teresa Ruszaj (greg. 7);

PIĄTEK – 8 I 2016 R.
  
  8.00    † Teresa Ruszaj (greg. 8);

  8.00    † Stanisław Olech;
 
10.00    Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla wszystkich przyjaciół i znajomych w Kanadzie i w Polsce;

12.00    Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Bogumiły, Leszka, Grażyny Kielar i Andrzeja Folfas;

17.00    †† Za wypominanych;

SOBOTA – 9 I 2016 R.

  8.00    O cud poczęcia dziecka dla Kingi i Tomasza;
  
10.00    † Teresa Ruszaj (greg. 9);

12.00    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków Ewy i Henryka;

17.00    † Stanisław Machniewicz w 19. rocz. śmierci;

NIEDZIELA – 10 I 2016 R.  ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

  8.00    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Stanisława z dziećmi;

  8.00    † Teresa Ruszaj (greg. 10);

  9.30    W 20. rocz. śmierci Lidii Jedlińskiej i Jerzego oraz Ireny Głód w 21. rocz. śmierci i Ryszarda; 
  
11.00    Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rocz. ślubu Aleksandry i Hermenegildo oraz o zdrowie dla syna Eliasza;

12.30    W intencji próśb i podziękowań składanych przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz w intencji Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego Sanktuarium; 

17.00    †† Andrzeja Surga, żona Maria, córka Janina i syn Andrzej;