Intencje

INTENCJE MSZALNE 31 I - 7 II 2016 r.

Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje ciągle aktualna: „Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której «na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus», dokonuje się dzieło naszego odkupienia” (KKK 1364). Msza Święta uobecnia Ofiarę Krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców (KKK 1366).

 

 

4. NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 I 2016 R.  

  8.00    O potrzebne łaski dla Marty i Kamila, żeby zawarli święty związek małżeński, o dary Ducha 
             Świętego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz o łaskę wiary;

  9.30    †† Michał Brożek i Michał Gawor;

  9.30    Dziękczynna za narodzenie Julii i Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo w ich życiu;

11.00    O wzrastanie w łasce u Boga i ciągłe wsparcie ze strony św. Jana Bosko dla Jasia w dniu imienin; 
  
12.30    W intencji próśb i podziękowań składanych przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz w intencji 
             Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego Sanktuarium; 

17.00    †† Franciszek Flaga, Kazimierz syn, Kazimierz zięć i zmarli z rodziny;

PONIEDZIAŁEK – 1 II 2016 R.

  8.00    W intencji Edyty o łaskę uzdrowienia ciała i duszy oraz o łaskę znalezienia dobrego męża i pracy 
             za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i światło Ducha Świętego; 

10.00    † Janina Kocot (greg. 1);
  
12.00    O powrót do zdrowia dla Anny oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny i jej dzieci;

17.00    O zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Pawła z podziękowaniem za opiekę nad Kręgiem Rodzin;

17.00    O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marianny Bargielskiej z dziećmi;

WTOREK – 2 II 2016 R. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

  8.00    † Janina Kocot (greg. 2); 

10.00    †† Maria i Franciszek Jurczyk;

12.00    O zerwanie przekleństw i wszystkich więzów zła, które powstały w rodzinie na skutek grzechów 
             własnych i działań innych ludzi;

17.00    O opiekę Bożą i dary Ducha Świętego dla Ewy, Marka i Zosi;

17.00    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków Koła Diabetyków w Mielcu;

ŚRODA – 3 II 2016 R.

  8.00    † Janina Kocot (greg. 3); 

  8.00    O zdrowie dla Barbary, Kazimiery i Jana Szczawińskich oraz Marii i Jerzego Jędrzejczaków;

10.00    O uzdrowienie Mateusza i potrzebne łaski w chorobie;

12.00    O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Danuty i Stanisława Pajor z rodziną;

17.00    Msza św. wspólna;


CZWARTEK – 4 II 2016 R. 
  
  8.00    O zdrowie i łaski Boże dla Ryszarda i jego sióstr Reginy i Danuty;

  8.00    O Boże błogosławieństwo dla Rodziny Weleda o rozwiązanie problemów i głęboką wiarę za 
             wstawiennictwem św. Jana Pawła II;
 
10.00    †† Czesław i Tadeusz Sokołowscy oraz Maria Pańcikiewicz;

12.00    O błogosławieństwo Boże dla Bernadetty i Macieja w 27. rocz. ślubu;

12.00    W 54. rocz. ślubu Lucyny i Kazimierza dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 
             i potrzebne łaski;

17.00    † Janina Kocot (greg. 4);

PIĄTEK – 5 II 2016 R.
  
  8.00    † Janina Kocot (greg. 5);

  8.00    †† Zmarli w czyśćcu cierpiący;
 
10.00    † Maria Słonka;

12.00    †† Rozalia, Józef, Marian i Szymon Słonina;

17.00    O zdrowie i pomoc w pracy dla syna Janusza;

SOBOTA – 6 II 2016 R.

  8.00    †† Anna i Maria Wojtasik oraz Aniela i Franciszek Chodur;
  
10.00    O łaski potrzebne dla Rodzin Gątorczyk, Guzowskich i Grzędzielewskich;

12.00    † Janina Kocot (greg. 6);

17.00    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bartusia z okazji 4. rocz. urodzin;

5. NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 II 2016 R.  

  8.00    † Janina Kocot (greg. 7);

  9.30    Z okazji rocz. ślubu o Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Kazimierza Kazona oraz wszelkie 
             potrzebne łaski dla dzieci i wnuków;

11.00    O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i opiekę Anioła Stróża dla Weroniki w 3. rocz. urodzin; 
  
12.30    W intencji próśb i podziękowań składanych przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz w intencji Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego Sanktuarium; 

17.00    † Stanisław Bała w 1. rocz. śmierci;