2 IV 2018 - Dziękczynienie za życie Jana Pawła Wielkiego, cz. II

 

zdjęcia: ks. Krzysztof Krawczyk