Przewodnik po Sanktuarium - Kościół Dolny

Oratoria

Kościół Relikwii otacza 8 oratoriów, które stanowią miejsce modlitewnego skupienia. Oratoria poświęcone są Najświętszej Maryi Pannie, której losy swoje i całego świata zawierzył Jan Paweł II w papieskim zawołaniu „Totus Tuus”.

Znajdują się w nich wizerunki Matki Bożej przekazane w darze do Sanktuarium z różnych części świata. Wśród nich wizerunek Maryi z Loreto, Santa Maria Maggiore w Rzymie.

Wybrane oratoria zostały wykonane przez sanktuaria maryjne, m.in. w Ludźmierzu oraz Piekarach Śląskich oraz Loreto w Italii. Powstało także oratorium poświęcone Świętej Królowej Jadwidze, ufundowane przez krakowską parafię, której Polska Królowa jest patronką.  W listopadzie 2016 r. zostało poświęcone Oratorium św. Jakuba.