Wystawy

"Kim jest człowiek z Całunu?" - ekspozycja kopii Całunu Turyńskiego

Jedyna taka ekspozycja w Polsce, przygotowana przez Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa we współpracy z Fundacją „Othonia” oraz z krakowskim Centrum Jana Pawła II, prezentuje historię powstania Całunu Turyńskiego, najnowsze dowody naukowe na autentyczność płótna i jego zgodność z ewangelicznymi opisami Męki Chrystusa.

Muzeum Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Muzeum Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się!”. Ekspozycja została otwarta 23 czerwca 2013 r., w dniu uroczystego poświęcenia Kościoła bł. Jana Pawła II.

Na wystawie można zobaczyć pamiątki oraz osobiste przedmioty Jana Pawła II, głównie z okresu pontyfikatu, a także dary, które Ojciec Święty otrzymywał od ludzi na różnych kontynentach, w trakcie swoich licznych pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej. Należą do nich m.in. przedmioty ofiarowane przez wybitnych polityków, premierów i głów państw, a także pielgrzymów, którzy obdarowywali Papieża wieloma upominkami.

Zobacz także